AH

Anette Holmgren

Om forfatteren

Anette Holmgren er stifter og leder af Center for Narrativ Terapi. Hun er uddannet psykolog og har siden 1997 arbejdet som selvstændig praktiserende terapeut, underviser og supervisor med særlig interesse for arbejdet med unge.

Hun er specialist i psykoterapi og har i sit terapeutiske arbejde haft særlig fokus på traumearbejde, psykiske lidelser og følger af svigt, herunder seksuelle overgreb, i barndommen.  Anette er endvidere specialist i narrativ terapi og har i en lang årrække udviklet og undervist i narrativ psykologi og terapi ved uddannelsesinstituttet DISPUK, som hun også er medejer af.

Derudover er Anette foredragsholder og forfatter til flere bøger, artikler og bogkapitler.

Hjemmeside: www.anetteholmgren.dk

DISPUK: www.dispuk.dk

Kontakt: anetteholmgren@dispuk.dk


Det siger forfatteren om Terapifortællinger. Narrativ terapi i praksis (2008)

Derfor skrev jeg bogen:
”Da jeg skrev ’Terapifortællinger’, var der kun skrevet lidt på dansk om narrativ terapi. ’Terapifortællinger’ er samtidig en bog, der kommer helt tæt på den terapeutiske praksis og på de overvejelser, af metodisk og personlig karakter, som altid er en del af den terapeutiske samtale.”

Mine inspirationskilder:
”I min skriveform er jeg mest inspireret af den norske samfundsforsker Nils Christie og hans evne til at skrive smukke, relevante og tilgængelige fagbøger. Jeg er blevet klar over, at det ikke er svært at skrive en bog kun få forstår. Men at skrive en fagbog de fleste forstår, det er nok en kunst og min bestræbelse i alle mine bøger.”

Det er jeg særlig stolt over:
”Jeg er særlig glad for, at det er lykkedes mig at skrive en bog, som mange vender tilbage til igen og igen. At den ikke er færdig første gang, den er blevet læst. Samtidig er det en bog, man kan læse, inden man skal sove, det vil sige, at den er tilgængelig. Så er det en meget personlig bog. Folk, der læser den, siger, jeg skinner igennem som menneske – gennem etikken i min beskrivelse af den narrative praksis.”

Sådan finder jeg værdi i mit arbejde:
”Det, som er det vigtigste i mit arbejdsliv, er muligheden for at opgradere menneskers erfaringer. Vi har alle erfaret noget vigtigt og brugbart, og vi har alle værdi gennem vores erfaringer. Hvis man bliver klar over, at ens erfaringer har værdi og er brugbare, og at de er gyldige, så vil man også erfare, at man har retten til at udtale sig og have en mening om livet og verden. Det giver mig den største glæde. At se livet og retten til at være et menneske vende tilbage til dem, der fik dette frataget af andre.”


Udgivelser på Dansk Psykologisk Forlag
 • I Anettes bog Terapifortællinger. Narrativ terapi i praksis (2008) indledes en af de mange terapifortællinger således: ”Jeg ville ønske, jeg kunne fortælle dig det hele, så du ville kunne forstå, hvordan det var.” Og det er netop kernen i narrativ terapi. Terapifortællinger er et blik ind i den terapeutiske praksis hos én af landets førende narrative terapeuter. I bogen beretter Anette om menneskers mulighed for at inddrage hidtil oversete dele af deres liv i deres fortællinger om sig selv og dermed komme fri af negative identitetsfortællingers indflydelse.Anette tager læseren med helt ind i det terapeutiske rum og den terapeutiske samtale med forskellige klienter. Som læser får man dermed indblik i terapeutens metodiske, teoretiske og personlige overvejelser og intentioner undervejs i samtalerne. Bogen giver et omfattende indblik i narrativ metode og teori tydeliggjort med eksempler fra praksis.Bogen henvender sig til både professionelle og studerende med særlig interesse for narrativ terapi, men også til personer med generel interesse i fortællingers påvirkning af menneskers liv.​Anmeldercitater:
  • ”… Det er en inspirerende og livsklog bog, hvor stort set hver eneste side taler til én…” Joan Lindholm, Fokus på Kræft & Sygepleje, forår 2009
  • ”I ’Terapifortællinger’ tilbyder Anette Holmgren os en bog, mange har ventet på længe. I denne bog knytter hun narrativ terapiteori sammen med egen narrativ praksis på en forbilledlig måde. Tilsammen er denne bog et skatkammer… En nyskabelse i skandinavisk terapilitteratur…” Professor Per Jensen i Fokus på Familien, nr. 3, 2008
 • Annette har bidraget med kapitlet De tror bare, du driller – inddragelse af børns perspektiver i kommunikationen i antologien Mere anerkendelse i børnehøjde (2007) redigeret af Berit Hertz og Frank Iversen.Antologien giver inspiration og metoder til en ressource- og løsningsfokuseret tilgang til dagliglivets udfordringer, hvor der tages afsæt i barnets og dets omgivelsers ressourcer og kompetencer. Med udgangspunkt i forfatternes pædagogiske virke demonstrerer denne antologi, hvordan skabelsen af anerkendende relationer danner grundlag for en anerkendende pædagogik. Det gælder både de professionelle voksnes relationer til hinanden, relationerne til de børn, de arbejder med, samt børnenes indbyrdes relationer.Bogen igennem lægges der især vægt på at opdage, fortælle og fremelske det, vi ønsker – frem for det, vi ikke ønsker. Dette fokus er særlig vigtigt, når kollegernes eller børnenes behov og adfærd udfordrer og vanskeliggør henholdsvis arbejdsmiljøet og den pædagogiske praksis. Bogen veksler mellem cases og teoretisk prægede afsnit baseret på systemisk tænkning og anerkendende praksis.”Der er mange uudnyttede kræfter hos børn, der kan bringes i spil, hvis fx pædagoger, lærere, sundhedsplejersker og socialrådgivere bliver endnu bedre til at kommunikere med – og inddrage børnene… Titlen på denne bog udtrykker et klart ønske, som jeg virkelig deler, nemlig ”Mere anerkendelse i børnehøjde”.” Fra forordet af Charlotte Guldberg, Formand for Børnerådet.

Video/andet

Bibliografi
 • Holmgren, A. (2006). Narrativ terapi med unge – og hvordan kommer man videre, når svaret er ”Det ved jeg ikke”. I Fokus på Familien, vol. 34.
 • Holmgren, A. (2007). De tror bare, du driller – inddragelse af børns perspektiver i kommunikationen. I B. Hertz & Iversen, F. (Red.), Mere anderkendelse i børnehøjde, s. 19-44. Virum: Dansk Psykologisk Forlag.
 • Holmgren, A. (2008). Terapifortællinger. Narrativ terapi i praksis. Virum: Dansk Psykologisk Forlag.
 • Holmgren, A. (Red.) (2010). Fra Terapi til pædagogik. En brugsbog i narrativ praksis. København: Hans Reitzels Forlag
 • Holmgren, A. & Nevers, M. (Red.) (2012). Narrativ praksis i skolen. København: Hans Reitzels Forlag.
 • Holmgren, A. & Holmgren, A. (Red.) (2015). Narrativ supervision og vejledning. Snekkersten: DISPUK’s Forlag.

Bliv forfatter

Har du en idé til en bog, eller mangler der en bestemt bog på markedet, så kontakt os gerne.