Anine Boisen
Foto: Katrine Tuborgh

Anine Boisen

Om forfatteren

Anine Boisen har haft udviklingssamtaler med mennesker gennem de sidste 15 år – som konsulent, coach og terapeut i privat og offentligt regi. Hun brænder for gode relationer og for menneskers mulighed for ‘at være sig selv sammen’, hvorved de kan være i berigende fællesskaber med hinanden – så det er udviklende i stedet for afviklende. Anine hjælper mennesker med at stå bedre i sig selv – når de er sig selv, og når de er i familie- og arbejdsrelationer.

Forfatteren har altid været passioneret omkring børn og unges levevilkår i deres familier, og derudaf er hendes interesse for forældreskab og forældres relation til deres teenagebørn vokset. I sit arbejde allierer hun sig med alle i familien – eller måske rettere med samspillet i familien, da hun mener, at det er samspillet, der skaber stemningen, og det er stemningen, der skaber virkeligheden.

Anine har stor erfaring i at tale med forældre til teenagere, og har også stor ekspertise i forhold til samtaler med forældre til unge med forbrug af hash eller stoffer, gennem Stofrådgivningen, hvor hun ved siden af sin egen praksis er ansat som familieterapeut og udviklingskonsulent.

I virksomheder og organisationer fungerer Anine som underviser, coach og proceskonsulent og har beskæftiget sig med relationer, kommunikation og samarbejde, proces-, uddannelses- og konferenceplanlægning og facilitering.

Herudover underviser hun i forældreinddragelse i behandling og narrativ praksis i misbrugsbehandling på Novavi Stofrådgivningens uddannelser, diplomuddannelsen ”Udsatte unge med forbrug af rusmidler” på Metropol og på DISPUKs uddannelse ”Narrativ misbrugsterapeut”. Anine bliver i desuden brugt som oplægs- og foredragsholder om unge, rusmidler og forældre.

Endvidere er Anine også medlem af Dansk Psykoterapeutforening.

Kontakt
Hjemmeside: www.anineboisen.dk
Mail-adresse: ab@anineboisen.dk

Anine Boisens uddannelser

  • Specialist i Narrativ terapi, DISPUK
  •  Par- og familieterapeut, Dansk Familieterapeutisk Institut
  • Aktionslæringskonsulent v. Via University College
  • Kropsterapeut, Centeret ved søerne v. Peter Kofoed
  • Systemisk konsulent, DISPUK
  • Kaospiloterne

Det siger forfatteren om bogen Unge og hash

Hvorfor manglede værket på markedet? 
“For seks år siden blev jeg optaget af at arbejde med forældre til unge med skadeligt forbrug af rusmidler, men hvordan jeg skulle gribe det konkret an, fandtes der ikke meget på skrift om. Samtidig med det spurgte de forældre, jeg arbejdede med ofte, om der dog ikke fandtes noget, de kunne læse om emnet? Det gik op for mig, at det gjorde der ikke rigtig. I hvert fald ikke noget, som har samme tilgang, som jeg har, eller den form, som min bog har. Der findes mindre pjecer, men tekster og historier hvor forældre og professionelle kan genkende og spejle sig i de dilemmaer, de selv står med, når det drejer sig om unge med forbrug af rusmidler, er der stort set intet af.”

Hvad og hvem har inspireret mig til at skrive værket?

“Samtidig blev det også klart for mig, at rigtig mange forældre er i tvivl om, hvordan de skal håndtere temaet rusmidler i forhold til deres teenagebørn – både når det handler om, at de skal til at eksperimentere med rusmidler for første gang, eller hvis de har fået et egentligt forbrug. Og så er der dem, hvis teenagere har udviklet et egentligt skadeligt forbrug – det er langt fra alle dem, der får den hjælp, de har brug for. Det ville jeg også gerne være med til at lave om på.

En dag da jeg sad hjemme hos mine svigerforældre, der begge er psykologer, og fortalte om, at jeg ikke rigtig kunne finde litteratur på området – hverken til mig eller til forældrene – så foreslog de, at jeg skulle gå i gang med at skrive selv, som en form for mit eget lille aktionsforskningsprojekt. Det blev starten på det hele. Henover nogle år skrev jeg ned, når forældre fortalte om de udfordringer, de stod med, eller der var temaer, som jeg syntes gik igen i mine samtaler. Det blev en undersøgelse af min egen praksis, som jeg sammenholdt med mit teoretiske og metodiske mindset. Og ligeså stille er det blevet til en bog.”

Hvad er jeg særlig glad for ved værket? 
“Jeg er særligt glad for, at det skinner igennem i bogen, at jeg både har stor forståelse og medfølelse for de unge, men at jeg også har det for forældrene. Jeg er ikke optaget af at placere skyld. Det har tværtimod været vigtigt for mig at alliere mig med samspil og stemninger i familien, for det er der familien rammes, når tvivl, afmagt og fastlåsthed i forbindelse med teenagere og rusmidler har hobet sig op. Så det er hele familien, der har brug for at blive taget alvorligt, at få vejledning og støtte. Det her handler jo om relationer og god kontakt. Det handler om at hjælpe mennesker til at få en god kontakt, så de kan løse deres problemer.”

Hvad giver værdi for mig i hverdagen i arbejdet på mit fagfelt? 
“Jeg har en passion for gode fællesskaber og det de betyder for mennesker, og ikke mindst for børn og unge. Vi har alle sammen brug for at høre til og blive holdt af. Sådan har jeg altid haft det. Lige fra jeg var barn, kan jeg huske fornemmelsen af fællesskabets og relationernes betydning for mig. En familie er et lille fællesskab. Det giver værdi for mig, når jeg får hjulpet familier tilbage til at kunne være sammen på måder, som er gode for dem. Jeg er optaget af stemninger, og hvad de betyder for, hvordan familier er sammen, og for, hvordan familiemedlemmerne har det og udvikler sig. Så når jeg lykkes med at hjælpe familierne til at få bedre stemning og kontakt mellem sig, så er det rigtig betydningsfuldt for mig.”

Hvem er mit forbillede og hvorfor?
“Jeg har ikke et forbillede, men jeg beundrer mennesker, der har modet til at række ud efter hjælp, når de har brug for det. Som har modet til at dele det mest sårbare, som må være, når ens børn har det svært. Og som lykkes med at skabe de forandringer, der gør, at de kommer tættere på de liv, de ønsker at leve.”

Bliv forfatter

Har du en idé til en bog, eller mangler der en bestemt bog på markedet, så kontakt os gerne.