AM

Anne Marie Marquardsen

Om forfatteren

Anne Marie Marquardsen, pædagogisk konsulent med PD i Organisation og Ledelse og pædagog. Har endvidere HF i billedkunst og efteruddannelse i tidlig sprogtilegnelse og børnelitteratur. Forfatter og foredragsholder.

Anne Marie har været ansat som børnehavepædagog samt som daginstitutionsleder i børnehave, fritidshjem og dagpleje over en 30-årig periode. Har siden 2007 arbejdet som selvstændig pædagogisk konsulent i konsulentfirmaet DEN GODE DAGINSTITUTION med udvikling af sprogmiljøet i dagpleje, vuggestue, børnehave, SFO og skole med fokus på sprogets betydning, tidlig sprogtilegnelse, dialogisk læsning, dokumentation og evaluering.

Hjemmeside: www.dengodedaginstitution.dk

Kontakt: am.marquardsen@outlook.dk

Bliv forfatter

Har du en idé til en bog, eller mangler der en bestemt bog på markedet, så kontakt os gerne.