AF

Annette Fox-Boyer

Om forfatteren

Annette V. Fox-Boyer, ph.d., professor i logopædi på Europäische Fachhochschule i Rostock, hvor hun er specialist i udtalevanskeligheder. Uddannet logopæd i Mainz, har arbejdet med børnesprog i en årrække, er master i neurolingvistik og ph.d. fra Dept. of Speech på Newcastle Universitet. Forfatterens fokusområder er børns fonologitilegnelse, udtalevanskeligheder og fonologisk opmærksomhed, og på dette fagfelt har hun skrevet håndbogen Kindliche Aussprachestörungen – Ein Ratgeber für Eltern, Erzieher Therapeuten und Ärzte (Fox, Groos og Schauß-Golecki, 2005). Herudover står forfatteren for den tyske TROG-D-test, som er en test til måling af grammatisk forståelse.

Bliv forfatter

Har du en idé til en bog, eller mangler der en bestemt bog på markedet, så kontakt os gerne.