CJ

Christoffer Johansen

Om forfatteren

Christoffer Johansen er leder af Livet efter Kræft (LeK), én af de 6 nye enheder på Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse. Han har modtaget et 5-årigt forskningsprofessorat i senfølger hos kræftpatienter ved Københavns Universitet og Rigshospitalet. Han tog sin ph.d.-grad i psykosocial kræftforskning og senere en medicinsk doktorgrad i miljøepidemiologi.

Christoffer har arbejdet i 25 år med sammenhængen mellem psykosociale forhold og kræft. I de sidste 10 år har han skabt og ledet en afdeling for psykosocial kræftforskning, der som en af de første i verden anvender den epidemiologiske arbejdsmetode til at belyse en række af de problemstillinger, der er centrale i det moderne menneskes opfattelse af, hvad der forårsager kræft. Dette område førte over i forskning, der fokuserer på, hvilke psykosociale teknikker og indsatser der kunne forbedre kræftpatienters liv særligt med henblik på at reducere forekomsten af depression og angst. Han har arbejdet med det sigte at forsøge at udforske det vanskelige og næsten umålelige forhold mellem psykologiske forhold og risiko for, effekt af og overlevelse efter kræft.

LeK arbejder i dag med forskning indenfor området social ulighed, psykologiske og adfærdsmæssige forhold hos kræftoverlevere og senfølger hos voksne og børnekræftoverlevere.

Bliv forfatter

Har du en idé til en bog, eller mangler der en bestemt bog på markedet, så kontakt os gerne.