EK

Emil Kruuse

Om forfatteren

Emil Kruuse er læreruddannet og cand.psych. I begyndelsen af sin karriere var Kruuse skolepsykolog i Brøndby og Albertslund, og han blev senere specialist samt autoriseret psykolog i specialpædagogik. Kruuse har forsket i emnet børn med lav fødselsvægt, hvor børnene blev fulgt fra fødsel til gymnasietiden, og, i samarbejde med sine kollegaer, har Kruuse udgivet flere bøger og artikler om deres skoleforløb sammenlignet med en kontrolgruppes skoleforløb. Kruuse har endvidere skrevet flere artikler om specialundervisning, og han har fået udgivet flere rapporter om skoleevaluering.

 

Kruuse har derudover undervist og eksamineret i eksperimentalpsykologi, almen psykologi samt videnskabsteori – her med særligt henblik på forskningsmetoder. Og det er netop interessen for psykologiens forskningsmetoder, der har inspireret Kruuse til at forfatte bøgerne Kvantitative forskningsmetoder og Kvalitative forskningsmetoder, der er udkommet i seks udgaver – alle opdaterede og reviderede ud fra den nyeste viden og forskning.

Bliv forfatter

Har du en idé til en bog, eller mangler der en bestemt bog på markedet, så kontakt os gerne.