Grethe Andersen

Grethe Andersen

Om forfatteren

Grethe Andersen blev uddannet lærer i 1981. Skoleleder fra april 1997. Grunduddannelsen i skoleledelse på Danmarks Kommunale Højskole, en pædagogisk diplomuddannelse, fuldførte diplomuddannelsesmodulet Administration og planlægning i skoler, derefter tog hun Aalborg Kommunes lederuddannelse og fuldførte Professionelt lederskab i skolen, Danmarks Kommunale Højskole. Senest har Grethe taget en delvis master i Lærerprocesser,  Aalborg Universitet, og fuldført diplomuddannelsesmodulet i ledelse: Ledelse og systemisk coaching.

Gennem mere end 30 år har Grethe været enten lærer eller skoleleder på flere forskellige skoler og er nu pædagogisk procesleder på Vesterkærets Skole i Aalborg.

Siden 2006 har hun i syv år været medlem af Formandskabet for Skolerådet og medlem af bestyrelsen for EVA (Danmarks Evalueringsinstitut). Derudover har Grethe bidraget til udvikling af samarbejdet Rotary-klubber imellem om forskellige humanitære og sociale indsatser.

Grethe har været ministerudpeget medlem af følgegruppen for pædagoguddannelsen, censor ved læreruddannelsen i fagene hjemkundskab og pædagogik, underviser i ledelse på diplomuddannelsen, CVU Nordjylland, og foredragsholder i ledelse generelt – med forskellige perspektiver som: skoleudvikling, udvikling af en mangfoldighedskultur, stresshåndtering samt forebyggelse og udvikling af en evalueringskultur samt elevplaner. Derudover er Grethe skribent i Liv i skolen, Forum for skoleledelse, Månedsmagasinet Skolen og diverse dagblade og har skrevet fire bøger.

Fra foråret 2014 Nomineret ekspert EU:  Raising the Achievement of all Learners in Inclusive Education (RA4AL). The European Agency for Special Needs and Inclusive Education.

Blog (Danske kommuner): www.danskekommuner.dk/Blog/Grethe-Andersen/

Bliv forfatter

Har du en idé til en bog, eller mangler der en bestemt bog på markedet, så kontakt os gerne.