Henrik Wengel

Henrik Wengel

Om forfatteren

Henrik Wengel er privatpraktiserende psykolog og er godkendt af Dansk Psykolog Forening som specialist og supervisor i børnepsykologi og psykoterapi. Han har tidligere i mange år haft ansættelse inden for den sociale sektor, og bl.a. igennem 10 år været leder af børne- og ungdomsrådgivningen i Sønderjyllands Amtskommune. Sideløbende med dette har han undervist på de sociale højskoler, ved Danmarks Lærerhøjskole samt på børnehaveseminarier og på socialpædagogiske seminarier.

Som privatpraktiserende psykolog arbejder han terapeutisk med enkeltpersoner, par og familier. Som supervisor/ personaletræner og underviser har han opgaver på dag- og døgninstitutioner samt overfor andre personalegrupper i social-, undervisnings- samt sygehussektoren.

Han har gennem årene bl.a. udviklet kurser i kreativitet, i samtale og i supervision til tværfaglige grupper.

Bliv forfatter

Har du en idé til en bog, eller mangler der en bestemt bog på markedet, så kontakt os gerne.