Monica Tafdrup Notkin

Monica Tafdrup Notkin

Om forfatteren

Om forfatteren

Monica Tafdrup Notkin er uddannet Cand. psych. fra Københavns Universitet  (1986). Hun er klinisk psykolog (1989), autoriseret af Dansk Psykologforening (1993) og autoriseret af Psykolognævnet under Socialministeriet (1994). Hun har endvidere en 3-årig uddannelse fra Institut for Gruppeanalyse (1996) og er specialistgodkendt i psykoterapi (1997) samt har et 1 årigt kursus i kognitiv terapi for læger og psykologer (2005).

Monica har mangeårig erfaring som psykolog i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, samt som privatpraktiserende psykolog. Hun har endvidere, i årerne mellem 1991-2001, været psykologkonsulent ved domstolene i Københavns Amt (forældremyndighedssager, hvor der var tvist om forældremyndigheden), samt været psykologkonsulent for Københavns Overpræsidium mellem 1997-2006, hvor hun har haft samtaler med forældre og børn i skilsmissesager, hvor der var problemer vedrørende samværet.

I årene 1997-2007  har hun været tilknyttet Studenterrådgivningen på henholdsvis DTU og i Kompagnistræde, hvor hun har udført terapi og rådgivning til studerende ved lange og mellemlange uddannelser.

I årene mellem 2004-2008 har Monica desuden været timelærer ved Laboratoriet for Kliniske Færdigheder på Rigshospitalet, hvor hun har undervist i patientkommunikation for medicinstuderende på 7., 9., 10. og 12. semester.

Monica har siden 2007 været privatpraktiserende psykolog og udfører terapi individuelt og i grupper samt holder undervisning, kurser og supervision.

Siden 2007 har hun undervist i patientkommunikation for basislæger på Rigshospitalets Center for Klinisk Uddannelse (CEKU – nu CAMES) i medicinske etiske dilemmaer, den alvorlige besked, den svære samtale og den motiverende samtale. Siden 2014 har hun også undervist i kommunikation (Den motiverende samtale) på Århus Universitet for dyrlæger og kontrollanter på masterniveau.

Monica holder endvidere løbende kurser for psykologer og lærere samt ansatte fra større virksomheder som f.eks. Cook Medicial og Novo Nordisk i Den motiverende Samtale.  Hun holder desuden Talekurser ca. hver 4. måned for mennesker med angst for at tale i en forsamling. Dette har hun gjort siden hun arbejdede med disse grupper i Studenterrådgivningen. Hertil kommer foredrag om blandt andet angst for at tale i en forsamling (Få mod til at Tale) for særlige faggrupper f.eks. psykologer, ingeniører, undervisere mv. Ydermere holder hun også oplæg ved større og mindre konferencer, kurser og symposier

www.korttidsterpi.dk

mtn@korttidsterapi.dk


Det siger forfatteren om bogen Få mod til at tale (2015)

Derfor skrev jeg bogen:
”Der er udgivet et utal af bøger, der skal forbedre folks præstationer på scenen: Få dem ud over rampen, give dem større gennemslagskraft, få dem til at gribe forsamlingen, blive set, hørt og husket og gøre indtryk ved at sætte aftryk og så videre og så videre og så videre. Det var min oplevelse i mit arbejde med mennesker med taleangst, at der var behov for en bog, der helt nede på gulvplan hjalp folk, der slet ikke tør sige noget i en forsamling overhovedet, til at bryde den onde cirkel og komme i gang og få mod til at tage ordet”.

Mine inspirationskilder:
”Mine kursister, har været utrolig glade for mine kurser, og de har givet udtryk for, at de ville ønske, at de var stødt på mine kurser noget før. Det har inspireret mig til at nedfælde mine erfaringer med disse grupper, så andre – blandt andre dem, der ikke har råd til at komme på kurserne – kan få glæde af de indhøstede erfaringer og få inspiration til på egen hånd at tage de første skridt ud af problemet. Og så hjalp det, at min veninde, tekstforfatteren Lone Spliid, spurgte mig, om vi skulle skrive bogen sammen”.

Det er jeg særligt stolt over:
”Et af de udsagn, som jeg citerer i bogen, der har gjort størst indtryk på mig, er: “Nogen gange tænker jeg, at jeg ikke er god nok til at leve, fordi jeg har det her problem”. Det siger noget om, hvor stort problemet kan opleves, og hvor stort behovet er for at få gjort noget ved det. Det var den samme klient, der efter kursets afslutning skrev følgende til mig:

Kære Monica
Endnu en gang tak for et fantastisk kursus. På vej hjem i bilen i torsdags faldt det mig ind, at en god beskrivelse for dit kursus er, “at det er som at kaste sig ud i frit fald og opdage, at man har vinger”. 
Med kærlig sommerhilsen
NN.

Så bliver jeg glad helt ind i sjælen. Det er mit håb, at nogen af dem, der læser bogen, kan få den samme oplevelse af at turde kaste sig ud i det og opdage, at vingerne bærer. 

Undervejs i skriveprocessen havde vi nogle testlæsere til at kommentere manuskriptet. En af dem udtalte, at alene det at have læst bogen, havde givet ham mere mod til at turde sige noget ved møderne på hans arbejde. Det er rart, når arbejdet gør nytte – og det gælder både mit, klienternes og i dette tilfælde testlæserens arbejde”.

Sådan finder jeg værdi i mit arbejde:
”Det, der giver mig glæde og dermed værdi i mit arbejde med mine klienter, er, når jeg får lov til at føle mig nyttig. Og jeg føler mig nyttig, når jeg kan mærke, at klienterne kan bruge samarbejdet med mig, og når jeg kan se, at de udvikler sig og kommer nærmere deres mål”.

Mine forbilleder:
”Jeg er meget inspireret af den israelsk, amerikanske psykolog Tal Ben Shahar, som har udtalt: ”You either learn to fail, or you fail to learn”. Det er en sætning som er guld værd. Den giver os lov til ikke at kunne alt fra start.  Sætningen er god at støtte sig til, når man skal lære noget nyt – om det så er at cykle eller tale i en forsamling. Den giver os lov til at øve os og fejle, lære af vores fejl, øve os igen og blive bedre og bedre”.


Udgivelse på Dansk Psykologisk Forlag

Hader du at sige noget foran mange mennesker? Vil du gerne kunne holde en festtale eller et oplæg på jobbet? Bliver du nervøs bare ved tanken? Og begrænser frygten dit liv? Så er du ikke alene. Mindst 10 % af os kæmper med angsten for at tale i en forsamling.

Bogen ”Få mod til at tale” beskæftiger sig med taleangst og hvordan angsten for at tale i forsamlinger, med de rette værktøjer, kan håndteres. Mange mennesker oplever at blive nervøse og utilpasse når de skal tale i forsamlinger og for mindst 10 procent af os uvikler dette sig til en decideret taleangst.

Denne første, danske selvhjælpsbog om emnet tilbyder et effektivt 5-ugers træningsprogram med øvelser målrettet panikken på podiet. Uanset om du er udfordret af mild, mellem eller svær taleangst, kan du med bogen i hånden tage de første, vigtige skridt ud af problemet.

Anmeldercitat:
“Hvis man lider af taleangst, eller bare er nervøs for at tale i større forsamlinger, er dette en rigtig vellykket selvhjælpsbog, som giver læseren følelsen af at blive guidet af en psykolog. Bogen ruster én til at turde, men giver også et lettilgængeligt indblik i de bagvedliggende psykologiske funktioner.”
– Merete Trap, Lektørudtalelse 15/39, DBC

Psykolog Monica Tafdrup Notkin har i mange år hjulpet mennesker med taleangst og opnået markante resultater med et særligt udviklet træningsforløb. Bogen er bygget op efter samme model.


Bibliografi

 • Notkin, T. M. (1978)   “Kan vi lære at læse hurtigere”. Kronik i Politiken, 29. Marts 1978.
 • Notkin, T. M. (1983)   “Flugtens børn – fyrre år efter”. Jødisk Orientering.
 • Notkin, T. M. (1986)   “Du er adopteret …” Adoption og Samfund, september 1986
 • Notkin, T. M. (1986)   “Dansk børnerationering”. Kommentar i Politiken, 23. nov. 1986
 • Notkin, T. M. & Kempinski, G. J. (1993)  “Der er kun én vej, med mindre du går en anden”. Fokus på Familien 2, 1993.
 • Notkin, T. M. (1993) “Kærligheden vinder”, Kommentar i Information 22.03.1993
 • Notkin, T. M (1993) ”Stærke mænd dør først”, sammen med journalist Arne Notkin. Euroman, nr. 5, 1993.
 • Notkin, T. M. (1993) “Sædens forfald”. Euroman, nr. 7, 1993.
 • Notkin, T. M. (1993) “Kærlighed er tykkere end blod”. Psykolog Nyt nr. 21. 22. november 1993, årgang 47
 • Notkin, T. M. (1993/94) “Æg- og sæddonation, konsekvenser af behandlingsteknikkerne”. Barnløshed.
 • Teknologinævnets rapporter 1993/94. Teknologinævnet, København 1993
 • Notkin, T. M. (1994) “Når far ikke leverer sæden”. Kvinder, køn & forskning 1/94
 • Notkin, T. M. (1995) “Fremmed sæd i forholdet”. Kimen, nr. 3, årgang 5, maj 1995
 • Notkin, T. M. (1995) “Seksualitet i et plastickrus”. Morgenavisen Jyllandsposten, 5. marts 1995
 • Notkin, T. M. (1995) “Når ræven vogter høns”. Weekendavisen 11. – 17. august.
 • Notkin, T. M. (1996) “Fremmed sæd i forholdet”. Genoptryk i Kimen, nr. 3, maj 1996
 • Notkin, T. M. (1996) “Donorbørn bliver også voksne”. Kronik i Politiken 22. januar 1996
 • Notkin, T. M. (1996) “Dommeren: barnets advokat”, sammen med dommer Ditlev Nielsen. Kronik i Politiken 27. nov. 1996
 • Notkin, T. M. (1997) “Politikere i pinlig hetz”. Debat, Politiken, 8. September 1997.
 • Notkin, T. M. (1997) “Studentertilværelsens genvordigheder”. Sletten, 28. oktober, 1997, 27 årgang, nr. 16
 • Notkin, T. M. (2004) “Min mor er mit problem” – temafokuseret gruppebehandling af selvstændighedsproblemer hos kvindelige studerende. En beskrivelse af korttidsterapi i gruppe. Studenterrådgivningen 40 år, 1964-2004. Udg. 2004
 • Notkin, T. M. (2015) “Få mod til at tale”. København: Dansk Psykologisk Forlag

Bliv forfatter

Har du en idé til en bog, eller mangler der en bestemt bog på markedet, så kontakt os gerne.