KIDS konsulentydelser

Få en ekstern KIDS Observatør til at vurdere jeres daginstitution og få en solid observationsrapport, feedback og præsentation.

En KIDS Observatør er en ekstern faglig KIDS-specialist, der kan foretage en uvildig KIDS-vurdering eller gennemføre en professionel KIDS-observation, hvis dagtilbuddet eller kommunen ikke selv ønsker eller har tid til at løfte denne opgave. Hvad end behovet er, stiller vi en ekstern KIDS Observatør til rådighed.

Observationen i det enkelte dagtilbud og den efterfølgende feedback kan organiseres på mange måder. Derfor tilrettelægger vi altid forløbet individuelt, på baggrund af jeres behov og organisation – læs mere her.