Pressemeddelelse:

Svend Brinkmann indtræder i Dansk Psykologisk Forlags fondsbestyrelse

Forfatter og professor, ph.d. i psykologi på Aalborg Universitet, Svend Brinkmann indtræder som bestyrelsesmedlem i Dansk Psykologisk Forlags fondsbestyrelse. Brinkmann afløser neuropsykologisk fagkonsulent Kasper Jørgensen, der har siddet i bestyrelsen siden 2005.

Forlagets bestyrelsesformand, Charlotte Ringsmose:

”Jeg er glad for, at Svend Brinkmann har sagt ja til at indgå i forlagets bestyrelse. Dansk Psykologisk Forlag undergår med den nye ledelse en spændende strategisk udvikling, hvorfor det også er naturligt at se på bestyrelsens sammensætning og medlemmernes respektive faglige kompetencer for at støtte bedst muligt op om processen. Svend Brinkmann kommer med stor indsigt og erfaring, og sammen med den øvrige bestyrelse skal han være med til at drive forlaget frem mod en markedsledende position inden for det psykologiske, pædagogiske og erhvervspsykologiske område.”

Forlagsdirektør Martin Montag udtaler:

”Med Svend Brinkmanns indsigt i psykologiens betydning i et bredere anvendelsesperspektiv og ikke mindst dens filosofi og etik får vi en ny og kompetent sparringspartner ind i bestyrelsen. Det er glædeligt, at fondsbestyrelsen bakker helhjertet op om forlagets nye strategiske pejlemærker, og bestyrelsens faglige sammensætning er afgjort en væsentlig grundsten for at opnå en succesfuld eksekvering.”

Svend Brinkmann har ved siden af sit virke som professor, ph.d. i psykologi på Aalborg Universitet skrevet eller redigeret mere end 30 bøger og 200 artikler og været vært på flere radio- og tv-programmer.

Bestyrelsen består desuden af formand Charlotte Ringsmose, professor, cand.pæd.psyk. ph.d., Arne Grønborg, cand.psych., Thomas Szulevicz, cand.psych. og Camilla Raymond, cand.psych.aut.

Kontakt os