Af Timo Klindt Bohni

Konfliktkompetent

Fire nøgler til fastlåste situationer

 • Bog
  -
  +
  330,00 kr.
 • E-bog
  -
  +
  232,00 kr.
I alt
330,00 kr.
264,00 kr. ekskl. moms
At være konfliktkompetent handler både om at være i besiddelse af viden, selvindsigt, anvendelige færdigheder og redskaber – og om at have modet til at handle, når det gælder.

Når først konflikten raser, kan det være svært at vide, hvad man skal gribe til. Mange oplever et akut behov for at handle – men hvordan? I denne bog præsenteres læseren for en række færdigheder og redskaber, som kan forfine kompetencerne til at træde ind i, være i og komme på den anden side af de konflikter, der uundgåeligt opstår mellem mennesker.

Bogen er bygget op om fire nøgler til at blive mere konfliktkompetent. Det handler om at være:
• kontaktfuld
• nænsom
• undersøgende
• sindig

Omdrejningspunktet er konflikter i arbejdslivet, og bogen henvender sig til en bred vifte af brancher og organisationer, hvor kontakt- og samarbejdsevner er centrale for at lykkes med arbejdet.

Bogen er primært møntet på læsere, som oplever at have direkte aktier i konflikterne, og sekundært på konsulenter, mediatorer eller ledere, som kaldes ind for at hjælpe med at løse andres konflikter.

Med bidrag af Frank Iversen og Michael Mossing.

Fakta

Udgivelsesår
2022
ISBN (Bog)
978-87-7158-960-3
ISBN (E-bog)
978-87-7158-961-0 (ePub)
Antal sider
208

Om forfatteren

Timo Klindt Bohni

Timo Klindt Bohni er erhvervspsykolog (cand.psych.aut.) og partner i konsulentvirksomheden Perspektivgruppen. Han har siden 2004 arbejdet med ledelse, organisationsudvikling og samarbejde i offentlige og private virksomheder. Hans arbejde med konflikter omfatter konsultation i forbindelse med betændte samarbejdsrelationer, mediation mellem parter samt kurser med fokus på træning og udvikling af konfliktkompetencer. Ved siden af sit virke som konsulent har Timo i en årrække været ansat som ekstern lektor i social- og personlighedspsykologi ved Aarhus Universitet.

Citat

Konfliktkompetence er et vigtigt begreb. Alle mennesker kender til og er involveret i konflikter. Vi ved, og vi lærer i denne vigtige bog, at konflikter er sammensatte fænomener. Det betyder blandt andet, at konflikter har både et følelsesmæssigt, et forståelsesmæssigt og et praktisk aspekt. Vi ved det, og hvis vi skal lære at håndtere konflikter med større konfliktkompetence, må vi kende til og være i stand til at forholde os til netop disse tre aspekter. Velkommen til en yderst kompetent og omfattende bog om konfliktkompetence.

Steen Hildebrandt, ph.d., professor emeritus og adjungeret professor

Udgivelsen giver et fremragende indblik i, hvad konflikter er, hvordan de kan forebygges, og hvad der skal til for at løse dem. Den giver dermed et solidt grundlag for som leder og medarbejder at arbejde med konfliktløsning.

Sune Weile, Pædagogen.dk

Indholdsfortegnelse

TAK 9

ANSLAG 11
Konfliktkompetence er en faglighed, der kan styrkes 14

DEL 1

KAPITEL 1. KONFLIKTER ER PÅ ÉN GANG BØVLEDE, NØDVENDIGE
OG UUNDGÅELIGE 19

Sunde konflikter er forudsætning for det udviklende samarbejde . 20
Konflikter handler både om følelser, forståelse og adfærd . 22
Konfliktniveauer . 23
Konflikttyper 26
En note om rollekonflikter 27
Dimensionerne flyder sammen 27
Konflikten som trussel mod vores behov 28
Modparten dehumaniseres, hvis vi trues på vores overlevelsesbehov . 29
Konflikten personificeres, hvis modparten udfordrer vores psykologiske behov . 31
Angst, dehumanisering og personificering er konfliktens destruktive kerne . 32
Følelser og rationalitet 32
Det er irrationelt at forsøge at ignorere følelsernes betydning i konflikter . 33
Følelser er kærkommen information om konflikten 33
Følelser åbner samtalen . 33
Konfliktarbejde er at bringe os i en følelsesmæssig tilstand, hvor sagen kan bearbejdes . 34
Konfliktkompetence med hovedet, hånden og hjertet . 35
Hovedet – viden og mindset . 35
Hånden – værktøjer og vane . 37
Hjertet – mod 38
Den grundlæggende matematiske læresætning 38

KAPITEL 2. FRA LINEÆR TIL CIRKULÆR KONFLIKTFORSTÅELSE 41

Den lineære konfliktforståelse 42
Den frydefulde entydighed 45
Den eftertragtede offerposition 45
Det er så skønt at have ret . 46
Alliancen 48
Det praktiske problem: Undskyld er ikke altid en mulighed . 48
Den cirkulære konfliktforståelse 48
Den cirkulære model 49
Fortolkninger frem for årsags-virknings-mekanismer 51
Det filosofiske problem: Virkeligheden er flertydig 52
Der er mange mulige fortolkninger af fakta 53
Den cirkulære model sat på formel 54
Den gode og den dårlige nyhed . 57

KAPITEL 3. OMGIVET AF IRRITERENDE MENNESKER 59

Den psykologiske allergi 60
Automatiske negative forestillinger om den andens motiv . 61
EN ADVARSEL SKREVET MED STORE BOGSTAVER . 65
Allergien i spejlet . 67

DEL 2

KAPITEL 4. KONFLIKTNØGLE 1: KONTAKTFULD . 83

Konflikter indebærer massive spændinger i kontakten . 84
Følelseskanalen og sagskanalen . 85
Greb 1: Ret din opmærksomhed mod, hvad modparten kommunikerer på følelseskanalen 88
Føleord – dit stikord til kontakt . 89
Greb 2: Ret din opmærksomhed mod, hvad der foregår på din egen følelseskanal 90
Overvej din personlige stil . 91
Greb 3: Valider modparten. 93
Når valideringen er svær . 96
Greb 4: Ræk ud 97
At række ud efter en uforløst konflikt . 99
Greb 5: Brug din humor – med forsigtighed 103

KAPITEL 5. KONFLIKTNØGLE 2: NÆNSOM . 105

Face the brutal facts 106
Den nødvendige optrapning 106
Den nænsomt nøjagtige kommunikation . 108
Greb 1: Tal for dig selv 108
Greb 2: Anerkend modpartens suverænitet . 110
Greb 3: Tilskriv modparten positive motiver . 111
Greb 4: Fokuser på den aktuelle sag og person . 112
Greb 5: Vær åben om egne præmisser 113
Kunsten at levere et svært budskab . 114
Greb 6: Brug FFF-modellen som formidlingsredskab . 115
Nænsomme vs. konfliktskabende greb . 120
Øv dig i grøn og gul zone . 121

KAPITEL 6. KONFLIKTNØGLE 3: UNDERSØGENDE . 123

Det bedste middel til at blive hørt er at lytte . 124
Greb 1: Gør dig fri af mentale fælder 124
Idiotfælden . 125
Selvretfærdighedsfælden . 127
Kontrolfælden . 128
Sandhedsfælden . 131
Greb 2: Start med at stille spørgsmål for at forstå 133
Greb 3: Stil masser af åbne spørgsmål 135
Greb 4: Lyt reflekterende . 138
Simple versus komplekse refleksioner 139
Bevidst refleksion . 142
Greb 5: Brug FFF-modellen som lytteredskab 142

KAPITEL 7. KONFLIKTNØGLE 4: SINDIG 147

Den ydre og den indre fart . 149
Emotionel fart . 149
Interaktionel fart . 151
I konflikt med vores egen natur 152
Frimand eller slave? . 153
Greb 1: Brems for gult . 154
Timeout 155
Greb 2: Stop med at lægge brænde på bålet . 156
Greb 3: Glid af på aggressionerne . 157
Greb 4: Afslut dine sætninger med ’punktum pause’ . 159
Greb 5: Forbered dig med dyb vejrtrækning 159

KAPITEL 8. KONFLIKTLØSNINGSSTRATEGIER . 161
Når der ikke er noget handlerum 163
Kompromis eller transformativ løsning 165
Konflikters løsning er i praksis ofte ’beskidt’ 168
Nye perspektiver, nye muligheder . 168
Fra problemfokus til løsningsfokus . 169
Løsningsstrategi 1: Find undtagelserne 170
Løsningsstrategi 2: Formuler løsningen, ikke problemet . 173
Løsningsstrategi 3: Byg den samlede løsning af mikroløsninger . 177
Løsningsstrategi 4: Gå fra standpunktsudveksling til behovsforståelse 179
Interesser og standpunkter kan være svære at adskille 183
Løsningsstrategi 4a: Find muligheder i tidsdimensionen . 184
Løsningsstrategi 4b: Indfør solnedgangsklausuler og prøvehandlinger . 186
Løsningsstrategi 5: Del konflikten op . 187
Løsningsstrategi 6: Indgå principaftaler 188
Hvornår skal der hjælp til? 190

KAPITEL 9. EPILOG OM MOD . 195

Forskellen på mod og selvtillid 196
Det positive nej 196
Den evolutionære faktor 198
At lægge masken er at vise sårbarhed . 199
Sårbarhed er ærlighedens forudsætning 199
Opgør med sårbarhedsangsten . 200
At lægge masken og vise sårbarhed er en eksistentiel frigørelse . 201
Angst er ikke modets modsætning, men dets forudsætning . 202
Der er ingen skam i at gå tilbage til en fuser . 202

LITTERATUR . 205

Relaterede varer