Af Poul Erik Jensen, Inger-Lise Heinze og Lene René Nielsen

STAV 3 – Facit, løsningsforslag og didaktiske overvejelser

6. udgave

  • Antal
    -
    +
    325,00 kr.
I alt
325,00 kr.
260,00 kr. ekskl. moms
Facit til STAV 3 - stavning, grammatik, skrivning 3. klasse indeholder side for side-facitliste, forslag til løsninger af opgaver, staveregler samt didaktiske overvejelser.

Lærerens facitbog til STAV 3 indeholder side for side-facitliste, forslag til løsninger af opgaver, staveregler samt didaktiske overvejelser.

Der er oplæg og forklaringer til alle skriveopgaver, så læreren får faglig viden om sprog, sætningsopbygning og kendetegn af de forskellige teksttyper.

I Facit, løsningsforslag og didaktiske overvejelser er opgaverne i STAV koblet til kompetenceområdet Fremstilling – færdigheds- og vidensmål.

I Facit, løsningsforslag og didaktiske overvejelser er der desuden teoretisk indsigt i, hvilke staveteorier der ligger til grund for opbygningen af STAV. STAV bygger på den trinvise staveteori, men er udbygget efter forskningsprojektet Tidlig skriftsproglig udvikling og de fem udviklingstrin inden for stavning.

Se mere om STAV-systemet her.

Revidering
Vi er i gang med at revidere STAV-systemet. Foreløbig er STAV 2, 3, 4, 5, 6 og 7 klar – både Elevhæfte og Facit. De øvrige STAV-hæfter revideres også og vil udkomme løbende:

Skoleår 24/25: STAV 1 og 8 (STAV 0 mindre revidering).

Fakta

Udgivelsesår
2022
ISBN
978-87-7185-732-0
Antal sider
72

Om forfatterne

IH
Inger-Lise Heinze

Inger-Lise Heinze er uddannet lærer og har en PD i læsning. Hun har undervist i dansk og matematik og været læsevejleder i grundskolen. Hun er forfatter til en lang række undervisningsmaterialer og pædagogiske prøver, herunder det anerkendte materiale STAV.

LN
Lene René Nielsen

Lene René Nielsen er uddannet lærer, lærings- og læsevejleder. Er især optaget af læsning, bevægelse i undervisningen og eleven som AKTIV deltager i egen læring. Forfatter til digitale undervisningsmaterialer og til AKTIV læsning og skrivning i indskolingen, på mellemtrinet og i overbygningen. Derudover opgavekonstruktør/medforfatter til revidering af STAV-systemet.

Nye udgaver

Nye udgaver af det kendte stave- og grammatiksystem STAV

Vi er i gang med at revidere STAV-systemet. Der er tale om en større revidering med nye opgavetyper, nye diktater og nyt layout, som bringer STAV ind i en ’ny æra’ med en mere undersøgende, opdagende og kontekstbaseret tilgang til stavning.

Foreløbig er STAV 2, 3, 4, 5, 6 og 7 klar – både Elevhæfte og Facit. De øvrige STAV-hæfter revideres også og vil udkomme løbende:
Skoleår 24/25: STAV 1 og 8 (STAV 0 mindre revidering).

STAV Online
STAV Online 1 og 8 fortsætter uændret i skoleåret 23/24.

For STAV 2, 3, 4, 5, 6 og 7 er STAV Online ekstra træningsopgaver. Diktaterne fra de nye STAV-hæfter ligger på STAV Online, så alle elever kan lave diktaterne digitalt.

Eleverne med skriftsproglige vanskeligheder vil kunne bruge deres læse-skrive-teknologi, når de laver diktaterne på STAV Online.

Om STAV Whiteboard til STAV 3

STAV WHITEBOARD er en elektronisk udgave, der er identisk med den fysiske elevbog. Tavlebogen giver læreren mulighed for på en nem måde at gennemgå opgaverne i klassen.

Tavlebogen til den nyreviderede udgave af STAV 3 (5. udgave 2022) kan downloades neden for. Adgangskode til STAV Whiteboard findes i STAV 3 – Facit, løsningsforslag og didaktiske overvejelser.

Download STAV 3 Whiteboard - 5. udgave 2022

KOMBINATIONSTILBUD MED STAV ONLINE

Ved køb af et klassesæt af STAV elevhæfter, kan du få STAV Online med for kun 350 kr. ekskl. moms til et helt skoleår til den samme klasse. Kontakt forlaget på info@dpf.dk

100 % digital løsning
Ønsker du kun STAV Online, er prisen for en klasselicens for et helt skoleår 1.200 kr. ekskl. moms.

Læs mere på stav-online.dk.

MÅLGRUPPE

Materialet tager udgangspunkt i niveauet for 3. klasse.

Relaterede varer