Pilotafprøvning af SBU

SBU-0-3 år: Screening af børns sansemotoriske, socioemotionelle og kognitive udvikling

➡ Du deltager og får adgang til materialet ved at oprette dig som bruger lige her.

Dansk Psykologisk Forlag udvikler i samarbejdet med Susan Hart, Jørgen Lyhne og Anna Marie Langhoff Nielsen screeningsmaterialet SBU 0-3 år: Screening af børns sansemotoriske, kognitive og socioemotionelle udvikling.

  • SBU er et screeningsredskab til det 0-3-årige barn, som afdækker barnets udviklingsniveau og zone for nærmeste udvikling.
  • SBU tager udgangspunkt i forskning om barnets udvikling inden for det sansemotoriske, socioemotionelle og kognitive udviklingsområde. Screeningsmaterialet kan således bruges til at følge barnets tidlige udvikling inden for disse tre udviklingsområder.
  • SBU kan også bruges, når der er bekymring for barnets udvikling på et eller flere udviklingsområder, hvor screeningen kan be- eller afkræfte denne bekymring. Efterfølgende kan fagpersonen, som har foretaget screeningen, tage stilling til, hvorvidt der er behov for en skærpet pædagogisk indsats. Eller om der er behov for at inddrage andre fagprofessionelle til at undersøge barnet nærmere.
Image

Vær med i pilotafprøvningen
SBU 0-3 år er under udvikling og i pilotafprøvningsfasen. Dette indebærer, at materialet skal afprøves på en stor gruppe børn i målgruppen med henblik på at validerer og tilpasse materialet. I denne forbindelse har vi behov for hjælp fra fagpersoner, der arbejder med børn i alderen 0-3 år.

Screeningen kan foretages af sundhedsplejersker, pædagoger, psykologer eller andre relevante fagpersoner på baggrund af deres observationer samt vurderinger baseret på informanter med indgående kendskab til barnet.

Tidsforbrug
SBU 0-3 år består af vurderingsskemaer, der henvender sig til afgrænsede alders- og udviklingstrin. For hvert barn udfyldes ét vurderingsskema, som udvælges på baggrund af barnets alder.

Hvert vurderingsskema indeholder 5-8 spørgsmål inden for hvert af de tre udviklingsområder, som besvares på baggrund af observation. Hvert spørgsmål besvares desuden med en gradueret vurdering af tilstedeværelsen af en given adfærd, kompetence eller funktion.

Det tager cirka en halv til en hel time at foretage en screening, afhængigt af barnets alder og af fagpersonens kendskab til barnet og erfaring med screeningredskabet.

Når man deltager i pilotafprøvningen, vælger man selv antallet af børn man vil udfylde et vurderingsskema med, dvs. man bestemmer selv omfanget af sit bidrag.

Onlinesystem
SBU er et onlineredskab, som tilgås via sbu.dpf.dk. I onlinesystemet kan du:

  • Udfylde oplysninger om barnet
  • Indhente samtykkeerklæring fra forældrene
  • Foretage screeninger
  • Generere en rapport med resultaterne af screeningen.

Samtykkebrev

Du kan downloade et samtykkebrev her.

Hvordan deltager jeg?
Du deltager og får adgang til materialet ved at oprette dig som bruger på følgende side:

https://sbu.dpf.dk

Her finder du desuden en detaljeret vejledning til at anvende SBU 0-3 år.

Efter din deltagelse i pilotafprøvningen vil du blive bedt om at give feedback på materialet, bl.a. i forhold til forståelighed og anvendelighed. Dette er en vigtig del af pilotafprøvningen, da formålet er at udvikle og forbedre materialet, så vi sikrer os, at det skaber værdi i praksis.

Kontakt
Hvis du har spørgsmål til SBU 0-3 år eller pilotafprøvningen, er du velkommen til at kontakte Dansk Psykologisk Forlag via e-mail: test@dpf.dk.