Tema

Familieliv

Familielivet er der, hvor mange finder lykke, tryghed og kærlighed - og de store ting i livet. Men livet i familien og de nære relationer er også kilde til konflikter, frustrationer og bekymringer. Hvordan håndterer man hverdagens små og store udfordringer og skaber rammerne for et godt familieliv?

Image

For langt de fleste mennesker er familielivet der, hvor man finder lykke, tryghed og kærlighed. Det er den base, som alle andre aktiviteter udgår fra. Men livet i familien kan også være stressende. Som børnefamilie kan det være en udfordring at få hverdagen til at hænge sammen. Og uanset, om man har små eller store børn, så kan familielivet også være der, hvor man tørner sammen, og hvor der er bekymringer, frustrationer og konflikter.

Livet i børnehøjde

Fra børnenes perspektiv er forældrene, trygheden og tilknytningen helt central. Både for de helt små børn og frem til teenageårene og ungdommen, hvor familien er basen for de unges udforskning af verden. Næst efter mor og far er søskende og andre børn, vennerne og legen meget vigtige i børns liv. Leg er mange ting og helt fundamental for børns udvikling og robusthed, pointerer Ditte Alexandra Winther-Lindqvist, der forsker i børns leg: “Det er de voksne, der introducerer det lille barn til verden, og dermed spiller de også en hovedrolle i forhold til, hvilke forudsætninger barnet få for at kunne lege, både sammen med andre og på egen hånd. Derfor er det vigtigt at vise børnene verden og at inddrage dem i hverdagens gøremål, opgaver og tanker om disse,” skriver Ditte Alexandra Winther-Lindqvist i bogen Kort & godt om LEG.

Konflikter i familien

At det kan slå gnister i hverdagen er en helt almindelig del af familielivet. Hver fase i familielivet har sine udfordringer, hvad enten man har små børn, skolebørn eller teenagere.

Konflikter og ballade er ikke en undtagelse, det er en del af familiens hverdag.

Sådan skriver i hvert fald psykolog Bo Hejlskov Elvén i bogen Rabalder i børnefamilien. Han har specialiseret sig i konflikter og konfliktløsning ud fra en særlig pædagogisk metode, der hedder low arousal eller afstemt pædagogik. Og den kan også bruges hjemme i familien, når bølgerne går højt – eller måske rettere, når man som forælder tager ansvar for konflikthåndteringen i huset:

“Konflikter kan selvfølgelig se meget forskellige ud. Det lille barn græder måske, river eller sparker, mens teenageren råber og smækker med dørene og bander. Et barn slås. Et andet barn løber sin vej. Et tredje barn kaster med stole. Og så er der børn, der er mere rabalder omkring end andre børn – både i forhold til forældre, søskende og kammerater. Disse børn har brug for ekstra gode forældre og ekstra gode metoder. Men desværre er det ofte lige modsat. Det er de børn, der oftest får skældud, bliver sendt ind på deres værelse eller straffet på andre måder. Selv om det sjældent hjælper,” skriver Bo Hejlskov Elvén i Rabalder i børnefamilien.

Ekstra pres i corona-tiden

Under corona-nedlukningen har der været ekstra pres på familielivet og de nære relationer. Bølgerne kan gå højt i en hverdag, der har skullet fungere med hjemmearbejde, hjemmeskoling og begrænsninger på sociale aktiviteter for alle i familien.

Nedlukningen har givet mere tid – både til nærvær og konflikter i familien.

På den ene side har der været god tid til nærvær, brætspil og lange gåture med mor og far og alle ungerne. Men på den anden side har det også givet frit spil til konflikter og problemer, der har luret under overfladen. Konflikter, der risikerer at blusse op, når man er meget mere sammen med familien, end man plejer. Flere eksperter har udtrykt bekymring for en stigende mistrivsel hos børn og unge under coronaen. Ikke mindst i de familier og børn, der i forvejen er socialt udsatte.

Vi har nogenlunde de samme problemer

Men på trods af pandemien kører hverdagen videre – og i mange børnefamilier er der bestemte temaer, der går igen. Eller som den svenske psykolog og familieforsker Martin Forster udtrykker det:

“Mange forældre fortæller om nogenlunde de samme problemer. Mange tror, at de står alene med netop deres bekymringer, indtil de hører, at andre forældre faktisk slås med de samme spørgsmål: Hvordan får jeg mit barn i seng? Hvordan kan jeg styrke mit barns selvtillid? Hvordan får jeg mit barn til at fortælle mere om, hvad der sker i skolen? Hvordan håndterer jeg min egen vrede? Hvordan kan vi få mere tid sammen? Netop fordi så mange kommer ud for de samme problemer, kan man lære meget af andre forældre,” skriver Forster i indledningen til bogen Fem gange mere kærlighed, der handler om, hvordan man som forældre håndterer nogle af de almindelige problemer og temaer, som går igen i børnefamilier: anerkendelse og kritik, at lytte og spørge, rutiner og ansvar, konflikthåndtering, håndtering af angst og stress, vredesudbrud, trods, skænderier mellem søskende, børn, der ikke vil spise, kammerater, mobning, skærmtid, løgne, morgenkaos og meget mere.

Forsters råd er: Giv dit barn fem gange mere kærlighed end kritik, skældud, irettesættelser og grænser.

Bøger om børn og familieliv

Nedenfor finder du forskellige bøger om familielivet, konfliktløsning, børns udvikling, leg, søskenderelationer og meget mere. Se også alle højtlæsningsbøgerne for børn, som sætter ord og billeder på temaer som problemvrede, børns digitale trivsel og skilsmisse. Og savner man en god aktivitet med de mindste, er der flere bøger om yoga for børn at vælge mellem.

Bøger om livet i familien