Tema

God specialundervisning

God specialundervisning handler om at styrke elevernes potentialer og give dem mulighed for at lære og udvikle sig på deres egne præmisser.

Image

Den gode specialundervisning tager højde for den enkelte elevs behov, styrker og udfordringer.

Lærere skal have evnen og muligheden for at tilpasse undervisningsmetoder, materialer og ressourcer for at imødekomme hver enkelt elevs behov.

God specialundervisning skal være medvirkende til at inkludere eleverne i den almindelige skole og i samfundet så meget som muligt. Specialundervisningen skal ikke ses som en ekskludering. Derfor skal specialundervisningen også hjælpe med at nedbryde opdelingen af elever med og uden særlige behov:

Klare mål: Faglærerne og specialundervisningslærerne skal arbejde sammen for at identificere klare mål for eleverne og udvikle individuelle undervisningsplaner, der hjælper dem med at nå disse mål. Målene skal være realistiske, men de skal også være målbare, så det er muligt for barnet såvel som lærerne at følge med i barnets udvikling.

Differentieret undervisning: Specialundervisning skal bygge på undervisningsdifferentierede undervisningsmetoder, der tager højde for elevernes forskellige niveauer. Dette kan blandt andet omfatte Blooms taksonomier og brug af teknologi og alternative undervisningsmaterialer.

Samarbejde på tværs: Det kræver et tæt samarbejde mellem lærere, specialundervisningslærere, forældre og elever. Det er vigtigt med åben og regelmæssig kommunikation for at sikre, at alle aktører om barnet arbejder sammen om elevens trivsel og udvikling. Faglærere og specialundervisningslærere skal være i stand til at tilpasse deres undervisningsmetoder og valg af materialer, når det er nødvendigt, for at imødekomme elevens skiftende behov.

Ekstra hjælp og ekstra udfordringer: Der er flere effektive tilgange, der kan hjælpe elever med særlige behov med at lære og med at udvikle sig. Det kan fx være den differentierede undervisning. Differentieret undervisning indebærer tilpasning af undervisningen efter elevernes individuelle behov, og det omfatter også tilbud om ekstra støtte til elever, der har brug for det, og ekstra udfordringer for dem, der har brug for det.

Støttende læringsmiljøer: Inkluderende undervisning skal inkludere elever med særlige behov i den almindelige undervisning så meget som muligt. Dette kan gøres gennem co-teaching og tilpasning af undervisningsmaterialer. Herunder kan teknologi kan være en værdifuld ressource i specialundervisningen. Læse- skriveteknologier kan fx hjælpe eleverne med at kompensere for deres læse-, skrive- og matematikvanskeligheder.

I sidste ende er god specialundervisning en kombination af undervisning, der er tilpasset elevens individuelle behov, inklusion, klare mål, støttende læringsmiljøer og effektive undervisningsmetoder.

Bøger og materialer om specialundervisning