Birgit Kirkebæk

Birgit Kirkebæk

Om forfatteren

Birgit Kirkebæk (f. 1938) er dr.pæd. og professor emeritus. Læreruddannet fra Emdrupborg Statsseminarium 1960, cand.pæd. 1982, lic.pæd. 1985, dr.pæd. 1993.

Birgit har været ansat som lærer og skoleinspektør på specialskoler i perioden 1960-1982. Fra 1982-2000 ansat som lektor på Danmarks Lærerhøjskole/DPU. Fra 1995-2000 ansat som professor II på Oslo Universitet i en kombinationsstilling med lektoratet i Danmark. Er nu pensioneret, men arbejder fortsat freelance som forsker, forfatter og foredragsholder. Er redaktør af Handicaphistorisk Tidsskrift og har bestyrelsesposter i N.E. Bank-Mikkelsens Mindefond, Den danske afdeling af Nordic Network on Disability Research og Historisk Selskab for Handicap og Samfund.

Bliv forfatter

Har du en idé til en bog, eller mangler der en bestemt bog på markedet, så kontakt os gerne.