Connie Nissen

Connie Nissen

Om forfatteren

Connie Nissen er privatpraktiserende børneergoterapeut og har, siden 1990, arbejdet med børn med sensoriske forstyrrelser, motoriske vanskeligheder og vanskeligheder med at samarbejde med andre. Hun har undersøgt og behandlet børn og unge i alderen fra få måneder til 17 år – nogle med specifikke og afgrænsede vanskeligheder,
andre med større, gennemgribende problemstillinger. I alle årene har Connie Nissen haft stor glæde af at være en del af samarbejdet omkring børnene i det tværfaglige arbejde med forældre og personale fra børnenes dag- og  søgninstitutionsmiljøer.

Connie Nissen fungerer desuden som foredragsholder, og hun afholder kurser og underviser på en række uddannelser i sansemotorik, sanseintegration, samspil og børns behov for tilknytning for sundhedspersonale, pædagoger og plejerforældre, samt giver vejledning og supervision til forældre og plejeforældre.

Bliv forfatter

Har du en idé til en bog, eller mangler der en bestemt bog på markedet, så kontakt os gerne.