Af Connie Nissen

Sansemotorik og samspil

Forstå børn, der er svære at forstå

 • Bog
  -
  +
  350,00 kr.
 • E-bog
  -
  +
  245,00 kr.
I alt
350,00 kr.
280,00 kr. ekskl. moms
Sansemotorik og samspil giver i letforståelig form en indføring i centrale elementer i sanseintegration, motorik, hjernen, nervesystemet, leg og samvær. Den indeholder en række genkendelige cases og giver mange konkrete bud på, hvordan pårørende og professionelle ved hjælp af små ændringer kan skabe bedre muligheder for børns udvikling.

Nogle børn har sansemæssige og motoriske udfordringer. De kan have særlige sansemotoriske behov og kan have svært ved at indgå i samspil med andre.
I Sansemotorik og samspil møder du blandt andre Ida, som afviser tæt kontakt med andre, og som hader sand på hænderne, Karla, som er meget motorisk urolig, og Christian, som er den dygtigste i sin klasse men ikke kan cykle.

Sansemotorik og samspil forklarer, hvad der kan ligge bag børnenes vanskeligheder og deres reaktioner. Bogen indeholder mange forslag til aktiviteter, som kan bane vejen for positiv udvikling og gode relationer.

Sansemotorik og samspil har fokus på børn, som skiller sig ud fra deres jævnaldrende. Nogle af børnene er vokset op i velfungerende familier. Andre er født ind i dysfunktionelle familier og har derfor brug for særlig sansemotorisk forståelse og gode samspil. Nogle børns sansemotoriske udvikling kan være forstyrret på grund af for tidlig fødsel, eller fordi de har været meget syge. Adopterede børn kan være svære at forstå, fordi de har haft en svær start på livet, som kan medføre sansemotoriske vanskeligheder.

Sansemotorik og samspil henvender sig til alle voksne, der er i kontakt med børn: lærere, pædagoger, dagplejere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, sundhedsplejersker, praktiserende læger, studerende samt forældre og bedsteforældre.

Fakta

Udgivelsesår
2016
ISBN (Bog)
978-87-7158-158-4
ISBN (E-bog)
978-87-7185-565-4 (ePub)
Antal sider
279

Om forfatteren

Connie Nissen

Connie Nissen er privatpraktiserende børneergoterapeut og har, siden 1990, arbejdet med børn med sensoriske forstyrrelser, motoriske vanskeligheder og vanskeligheder med at samarbejde med andre. Hun har undersøgt og behandlet børn og unge i alderen fra få måneder til 17 år ? nogle med specifikke og afgrænsede vanskeligheder, andre med større, gennemgribende problemstillinger. I alle årene har Connie Nissen haft stor glæde af at være en del af samarbejdet omkring børnene i det tværfaglige arbejde med forældre og personale fra børnenes dag- og  søgninstitutionsmiljøer.

Anmeldercitat

Set med mine øjne, har vi en ny motorik-grundbog

Birgitte Franck, Center for høretab, marts 2017

Relaterede varer