Sissel Sollied

Sissel Sollied

Om forfatteren

Sissel Sollied (f. 1955) er ph.d. og Associate Professor ved Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet 1. og 2. avdeling spesialpedagogikk. Cand.polit i pedagogikk. Ph.d. i pedagogikk/spesialpedagogikk. Sertifisert Marte Meo-terapeut, Sertifisert veileder og trener i ICDP-programmet.

Arbeidserfaring fra pedagogisk psykologisk tjeneste, Statped, barnehabilitering, og fra arbeide ved universitet og høgskole i Norge. Convener av nettverk i veiledning under den nordisk utdanningsorganisasjonen NERA, og medlem av forskergruppen FIVE, forskergruppe i veiledning ved Universitetet i Tromsø.

Bliv forfatter

Har du en idé til en bog, eller mangler der en bestemt bog på markedet, så kontakt os gerne.