Af Thorkil Molly-Søholm, Søren Willert, Jan Rosenmeier og Henrik Schelde Andersen

Action Learning Consulting

Strategisk proceskonsultation i teori og praksis

 • Bog
  -
  +
  410,00 kr.
 • E-bog
  -
  +
  288,00 kr.
I alt
410,00 kr.
328,00 kr. ekskl. moms
Action Learning Consulting er en konsultativ tilgang, der samtænker organisatorisk læring og resultatorienterede forandringsprojekter.

Denne synkroniseringstænkning synliggør, om organisationens sociale styringsteknologier såvel som dens hårde styringsteknologier understøtter eller modarbejder den ønskede forandring. Nogle gange er forandringen måske bedst initieret ved at ændre en hård styringsteknologi først og så følge op med kompetenceudvikling. Alle parter gøres dermed til reelle aktører i forandringen.

Action Learning Consulting henvender sig til forandringsagenter, der oplever, at de eksisterende tilgange til udvikling og forandring enten er for ”bløde” eller for ”hårde”, enten har for ensidigt fokus på kompetenceudvikling, socialpsykologiske kvaliteter og kultur eller for snævert et fokus på struktur, systemer og økonomi. Den henvender sig primært til organisationskonsulenter, projektledere og forandringsledere, forskere og andre faggrupper, der arbejder med udvikling af arbejdspladser.

Med bidrag af: Henrik Schelde Andersen, Jan Rosenmeier, Søren Willert (red.) og Thorkil Molly-Søholm.

Fakta

Udgivelsesår
2010
ISBN (Bog)
978-87-7706-665-8
ISBN (E-bog)
978-87-7706-747-1 (ePub)
Antal sider
327

Om forfatterne

Thorkil Molly-Søholm

Thorkil Molly-Søholm er cand.psych. og cand.mag., studielektor i ledelse, organisatorisk læring og coaching ved AAU. Thorkil trækker dels på sin forskning i coaching, organisationskonsultation og ledelse, dels på sin erfaring som direktør og underdirektør i Rambøll Management (2007-2009) og ATTRACTOR (2000-2007) og hans mangeårige erfaring som ledelseskonsulent og erhvervspsykolog.

Henrik Schelde Andersen

Henrik Schelde Andersen er BA i psykologi og pædagogik, diplomuddannet i systemisk ledelse. Partner i konsulenthuset LEAD ? enter next level. Har tidligere arbejdet som Business Manager i Rambøll Management/ATTRACTOR og har gennem 15 år som intern og ekstern konsulent haft en vedvarende ambition om at forene et forretningsperspektiv med et stærkt blik for de systemmobiliserende faktorer som en forudsætning for, at forandringer kan lykkes.

Om serien

Bogen indgår i ERHVERVSPSYKOLOGISERIEN, der handler om psykologien i vores arbejdsliv.

Bøgerne i serien giver indblik i de psykologiske aspekter af vores hverdag på jobbet og kommer med konkrete råd til, hvordan vi kan forbedre vores arbejdsliv – i såvel privat som offentligt regi.

Relaterede varer