Af Charlotte Højholt og Dorte Kousholt

Konflikter om børns skoleliv

 • Bog
  -
  +
  330,00 kr.
 • E-bog
  -
  +
  235,00 kr.
I alt
330,00 kr.
264,00 kr. ekskl. moms
Bogen bygger på et 4-årigt forskningsprojekt i konflikter og skolens hverdagsliv set fra børns, forældres, læreres, pædagogers og skolelederes perspektiv.

Der har altid været konflikter i og om skolen. Nogle børn bliver udpeget som problematiske eller særlige, andre har store personlige vanskeligheder i skolen. Men konflikterne bliver sjældent inddraget i de psykologiske undersøgelser af børnenes problemer, selvom de både kan dominere skolens sociale samspil og skjules i måden, vi taler om skolevanskeligheder på. Bogens sigte er at skabe forståelse for disse omstændigheder og undersøge vanskeligheder i børns skoleliv på måder, der ikke blot udpeger problematiske parter. Vi må i stedet knytte vanskelighederne til historiske udfordringer og modsætninger i det at skabe skole – og forsøge at løse dem.

Bogen bygger på et forskningsprojekt i konflikter og skolens hverdagsliv set fra børns, forældres, læreres, pædagogers, skolelederes og samarbejdspartneres perspektiv. Bogen diskuterer og lægger op til en ny forståelse af konflikter i skolen og af, hvordan vi skal prøve at løse dem.

Fakta

Udgivelsesår
2018
ISBN (Bog)
978-87-7158-612-1
ISBN (E-bog)
978-87-7158-613-8 (ePub)
Antal sider
288

Om forfatterne

Charlotte Højholt

Charlotte Højholt er professor i psykologi, Roskilde Universitet. Hun forsker i børns liv på tværs af deres forskellige livssammenhænge samt voksnes samarbejde om børn og psykologers opgaver i relation hertil.

Dorte Kousholt

Dorte Kousholt er psykolog, ph.d. og lektor ved Institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), Århus Universitet. Hun har forsket i børns fællesskaber og overgange på tværs i deres hverdagsliv, forældreskab, familieliv og forældresamarbejde.

Bidragydere

Konflikter om børns skoleliv rummer bidrag af :

 • Charlotte Højholt, professor i psykologi, Roskilde Universitet
 • Dorte Kousholt, lektor ved DPU, Aarhus Universitet.
 • Ida Schwartz, cand.psych., ph.d. og leder af forskningsprogrammet “Inklusion og hverdagsliv” ved UC Lillebælt.
 • Lærke Testmann, pædagog, cand.pæd. i pædagogisk psykologi, ph.d.-studerende ved DPU og adjunkt på Professionshøjskolen København.
 • Maja Røn Larsen, cand.mag. i psykologi og socialvidenskab, lektor på Roskilde Universitet.
 • Pernille Juhl, cand.pæd. i pædagogisk psykologi, ph.d. og adjunkt på Roskilde Universitet.
 • Peter Busch-Jensen, cand.mag. i psykologi og kommunikation, lektor på Roskilde Universitet.
 • Tilde Mardahl-Hansen, cand.comm. i psykologi og performancedesign, ekstern lektor ved Roskilde Universitet og adjunkt ved UC Lillebælt.
 • Stine Jørgensen, cand.jur., ph.d. og prodekan for uddannelse, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet.

Anmeldelser

Det er en bog, man skal give sig tid til at læse. Den er så komprimeret og mættet med oplysninger, at den i sig selv er et helt skatkammer af viden.

Folkeskolen.dk, 6. august 2018

Antologien må siges at være obligatorisk læsning for alle fagpersoner, der har en opgave i at håndtere samarbejde og konflikter om børns skoleliv såsom PPR-psykologer, skoleledelse mv. Derudover kan de forskellige øvrige aktører (lærere, pædagoger mv.) omkring børns skoleliv have stor glæde af bogen. (…) Så: Alt i alt en vigtig bog og en ”must-read” for alle, som forsøger at navigere og intervenere i konflikter mellem børn, forældre og professionelle. God læsning!

Iben Ljungmann og Anne Stærk, P – Psykologernes Fagmagasin

Relaterede varer