Af Anne Vibeke Fleischer og Carsten Lose

Set med børns øjne

Om menneskeforståelse

  • Bog
    -
    +
    300,00 kr.
I alt
300,00 kr.
240,00 kr. ekskl. moms
Metoder for og praktiske anvisninger til, hvordan de voksne i barnets dagligdag - pædagoger, forældre og lærere - kan træne selvindsigt og menneskeforståelse i hverdagen med barnet.

De fleste børn udvikler “af sig selv” selvindsigt, empati og menneskeforståelse i omgangen med børn og voksne: hjemme, i børnehaven, i skolen og i fritiden.

Nogle børn udvikler ikke denne indsigt og forståelse på grund af udviklingsforstyrrelser som ADHD, mental retardering, autisme og beslægtede tilstande, eller på grund af omsorgssvigt. Daglig træning i selvindsigt og menneskeforståelse kan hjælpe barnet til ikke at komme i situationer, hvor dets adfærd er uhensigtsmæssig, aggressiv eller destruktiv, fordi barnet ikke kan aflæse situationen eller andres følelser. Det er ikke nok kun at anvende terapi og skemalagt social træning. Uden forestillinger om egne og andres følelser kan man ikke afprøve og vælge handlemuligheder på “den indre scene” – og så er man i sine følelsers vold. Det går ofte galt, når følelsen er vrede eller frygt.

Bogens mange tegninger illustrerer de situationer, hvor tingene kan gå skævt på grund af barnets manglende indlevelsesevne, og bliver dermed en støtte og et redskab i dialogen mellem voksen og barn i den daglige træning.
Med udgangspunkt i udviklingspsykologisk teori præsenterer forfatteren metoder for og praktiske anvisninger til, hvordan de voksne i barnets dagligdag – pædagoger, forældre og lærere – kan træne selvindsigt og menneskeforståelse i hverdagen med barnet med det formål at udvikle barnets indsigt i følelsesmæssige sammenhænge – hos sig selv og andre. Altså at skabe de forestillinger i barnets hoved, der ikke kom af sig selv: deres indre billeder af sig selv, af andre mennesker og af verden.

Bogen er skrevet af Anne Vibeke Fleischer, som er autoriseret psykolog og specialist i børneneuropsykologi, med bidrag af Carsten Lose.

Illustreret af Claes Movin.

Solgt til udgivelse på svensk. Se mere på Studentlitteraturs hjemmeside.

Fakta

Udgivelsesår
2009
ISBN (Bog)
978-87-7706-542-2
Antal sider
180

Om forfatterne

Anne Vibeke Fleischer

Anne Vibeke Fleischer er cand.pæd.psych. og cand.comm., autorise­ret psykolog og spe­cialist i neuropsykologi og pædagogisk psy­kologi. Hun har i mange år arbejdet med børn og unge med og uden diagnoser og udviklingsforstyr­relser. I sin private praksis beskæftiger hun sig med undersøgelse, rådgivning og supervision.

Carsten Lose

Carsten Lose er autoriseret psykolog og har siden 2001 arbejdet inden for børne- og ungeområdet. Først i Familieafdelingen i Dragsholm Kommune, hvor han stod for Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning i forhold til skoler, børnehaver, specialklasser, heldagsskoler og modtagerklasser. Derefter blev han ansat i PPR i Gentofte Kommune, hvor han nu er ledende psykolog.

Anmeldercitat

[...] En meget nyttig bog for de mange voksne, der hver dag ’slås’ med børn uden de nød- vendige sociale kompetencer.

Per Schultz Jørgensen, Politiken

Relaterede varer