Af Anders Jespersen, Annelise Smed, Bente Danneskiold-Samsøe, Birgit Petersson, Charlotte Sørensen, Else Marie Bartels, Helle Hald, Jesper Mogensen, Lene Dreyer, Lisbeth Hede Jørgensen, Per Bernth Jensen, Poul Videbech, Stine Amris, Søren Frølich, Torben Helstrup og Vibeke Søndergaard (red.)

Skjulte lidelser

Om whiplash, kroniske smerter, fibromyalgi med mere

 • Bog
  -
  1
  +
  200,00 kr.
 • E-bog
  -
  1
  +
  140,00 kr.
I alt
200,00 kr.
160,00 kr. ekskl. moms
Hensigten med bogen er at skabe en større forståelse og forhåbentlig også større tolerance i forhold til dem, der rammes af de skjulte lidelser.

Om whiplash, kroniske smerter, fibromyalgi med mere.

Gennem de seneste mere end 100 år har der været lidelser, der hverken har kunnet forklares eller findes en entydig behandling til. Denne bog ser de skjulte lidelser i forskellige perspektiver – ud fra ønsket om at beskrive disse lidelsers mangesidede faktorer.

Hensigten med bogen er at skabe en større forståelse og forhåbentlig også større tolerance i forhold til dem, der rammes af de skjulte lidelser, så man får mulighed for at kunne hjælpe bedst muligt. En central pointe i bogen er, at vi må holde op med at forveksle subjektive lidelser med suspekte lidelser i ydmyghed overfor alt det, vi ikke ved.

Bogens temaer er valgt ud fra ønsket om at videreformidle viden til sundhedspersonale, behandlere, sagsbehandlere, jurister, pårørende til personer med disse lidelser og ikke mindst de ramte selv.

Se indholdsfortegnelse og udvidet ordforklaringsliste.

Forord af Susan Schlüter og indledning af Vibeke Søndergaard.

Fakta

Udgivelsesår
2009
ISBN (Bog)
978-87-7706-538-5
ISBN (E-bog)
978-87-7158-199-7 (ePub)
Antal sider
258

Om forfatterne

AJ
Anders Jespersen

Anders Jespersen er læge og klinisk assistent. Ph.d.-studerende ved Parker Instituttet, Frederiksberg Hospital.

Annelise Smed

Annelise Smed er cand.psych., specialist og supervisor i neuropsykologi. Hun har deltaget i tværfaglig undersøgelse af følger efter whiplash på Hvidovre Hospital 1992-93. Ansat i Neurocentret på Rigshospitalet, aktuelt primært beskæftiget med epilepsi, kirurgisk behandling af epilepsi og medicinsk uforklarede epilepsilignende anfald (PNES).

BD
Bente Danneskiold-Samsøe

Bente Danneskiold-Samsøe er speciallæge i reumatologi, rehabilitering og intern medicin. Dr.med. Adjungeret professor ved Aalborg Universitet. Forskningslektor ved Københavns Universitet. Forskningschef ved Parker Instituttet, Frederiksberg Hospital.

Birgit Petersson

Birgit Petersson er speciallæge i psykiatri og lektor i medicinsk kvinde- og kønsforskning ved Københavns Universitet. Hun har desuden en psykoterapeutisk praksis.

CS
Charlotte Sørensen

Charlotte Sørensen blev i 1994 udsat for en voldsom trafikulykke. Hun var i 1999 medstifter af Whiplashforeningen og var formand i to år. Fik i 2005 konstateret brystkræft. Hun er nu helbredt og arbejder stadig med egen livstræning (se www.krystalkuglen.eu). Koordinator for personer, som har været ude for trafikulykker, arbejdsskader mv.

EB
Else Marie Bartels

Else Marie Bartels er mag.scient. i biofysik, dr.scient. i fysiologi, forskningsbibliotekar DB. Speciale inden for bevægeapparatsfysiologi og dokumentation. Ansættelser ved Københavns Universitet, Oxford Universitet, Det Kongelige Bibliotek og Parker Instituttet.

Helle Hald

Helle Hald er advokat og partner i firmaet SIRIUS Advokater. Hun har siden 1995 rådgivet arbejdsskaderamte, trafikofre og andre tilskadekomne om deres retsstilling og deres mulighed for at opnå erstatning. Hun har arbejdet med whiplashramte i mange år og har siden 2002 siddet i bestyrelsen for Whiplashforeningen.

JM
Jesper Mogensen

Jesper Mogensen er leder (og stifter) af the Unit for Cognitive Neuroscience (UCN), Københavns Universitet, siden 1980. Han er desuden direktør for (og stifter af) det internationale forskningscenter Research Centre for Brain Injury Rehabilitation (ReCBIR) siden 2003. Jesper Mogensen er herudover lektor ved Institut for Psykologi, Københavns Universitet.

LD
Lene Dreyer

Lene Dreyer er speciallæge i intern medicin: Reumatologi. Afdelingslæge. Ph.d. ved Rigshospitalet, Reumatologisk Klinik.

Lisbeth Hede Jørgensen

Lisbeth Hede Jørgensen er uddannet sygeplejerske og cand.pæd.psych. Hun har siden 2003 arbejdet som psykolog på onkologisk afdeling på Aalborg Sygehus. Fra 2007 har hun været tilknyttet som censor på medicinstudiet i medicinsk psykologi og sundhedspsykologi.

PJ
Per Bernth Jensen

Per Bernth Jensen er cand.psych. og specialist i psykotraumatologi og neuropsykologi. Tidligere ansættelse på neurokirurgiske og neurologiske afdelinger, chefpsykolog på Vejlefjord og nu privatpraktiserende psykolog med klinik i såvel Horsens som Århus. Adskillige års erfaring med neuropsykologiske og psykotraumatologiske undersøgelser særligt af whiplashramte.

PV
Poul Videbech

Poul Videbech har siden medicinstudiet beskæftiget sig med forskning. Hans første publikation i et internationalt tidskrift kom i 1979, 4 år før han blev færdig som læge ved Århus Universitet i 1983, og han har i dag fået publiceret over 100 videnskabelige artikler i både danske og udenlandske tidsskrifter. Poul har desuden skrevet en populær lærebog i psykiatri, som benyttes af de medicinstuderende i Aarhus, Odense og København. Han er medredaktør på en lærebog i neuropsykiatri og har skrevet mere end en håndfuld bøger på dansk, hvor han har populariseret psykiatrisk viden for den almene læser.

SA
Stine Amris

Stine Amris er speciallæge i intern medicin og reumatologi. Overlæge ved reumatologisk afdeling og Parker Instituttet, Frederiksberg Hospital, ansvarlig for patienter med kroniske smertetilstande i bevægeapparatet.

SF
Søren Frølich

Søren Frølich er autoriseret psykolog og sundhedspsykologisk specialist. Gennem mere end 30 år har han arbejdet med behandling af kroniske smerter blandt andet på Revalideringsklinikken, den tværfaglige smerteklinik på Bispebjerg Hospital samt Herlev Hospitals smertecenter. Fra 2011 valgte Søren at ophøre med fuldtidsarbejdet til fordel for mindre arbejdsopgaver ? såsom sit virke som foredragsholder for sundhedsfagligt personale samt patientforeninger, deltager i forskningsprojekter og supervisor for andre psykologer.

TH
Torben Helstrup

Torben Helstrup er optometrist. Har amerikansk efteruddannelse og er Fellow i College of Optometrist in Vision Development og er certificeret i visuel rehabilitering. Desuden ufuldstændige MSc-studier primært centreret omkring neurobiologi og psykofysik. Driver selvstændig klinik med genoptræning af funktionsfejl og svigt i synsfunktionen.

Vibeke Søndergaard (red.)

Vibeke Søndergaard er cand.pæd.psych. Underviser, konsulent og selvstændig med privat praksis. Har arbejdet med voldsramte kvinder, krisepsykologi og arbejds- og organisationspsykologi. Er tillige supervisor i socialog sundhedssektoren.

Forventet levering: 2 uger

Denne bog bliver trykt, når du bestiller den (print-on-demand). Derfor skal du forvente lidt længere leveringstid. Normalt 2-3 uger.

OBS: Der er ingen returret på bøger, der er trykt i print-on-demand.

Relaterede varer