Opgaveark til Matematikhistorier

Det overordnede formål med matematikhistorierne er, at eleverne fra en meget tidlig alder lærer at læse sig ind i matematikken.

Elevernes læsekompetencer i matematik kan udvikles, dels ved at fremme forståelse af den pågældende tekst og dels ved at støtte elevernes udvikling af hensigtsmæssige læsestrategier, som kan overføres fra tekst til tekst.

Læs mere

Tim og Bibi gi´r den gas med minus

En kort en lang - Hugo tegner trekanter