Af Eric Schopler, Mary E. van Bourgondien, Glenna Janette Wellman og Steven R. Love

CARS-2

Komplet sæt

  • Antal
    -
    +
    2.000,00 kr.
I alt
2.000,00 kr.
1.600,00 kr. ekskl. moms
En af de mest anvendte og bedst validerede autismetest på markedet, som hurtigt og effektivt identificerer børn med autisme og forstyrrelsens sværhedsgrad.

CARS-2 giver værdifuld information ved diagnosticering og udredning, den klarlægger funktionelle færdigheder og er ideel som udgangspunkt for samtaler med forældre og for planlægning af interventioner.

Baseret på direkte observation og andre informationer, også fra barnets forældre, kan fagpersoner ved hjælp af testen hurtigt og effektivt identificere børn med hhv. mild, moderat og svær autisme – og samtidig skelne børn med autisme fra børn med svære kognitive vanskeligheder. Det hurtige og præcise resultat gør testen til et oplagt alternativ til mere omfattende observationsbaserede metoder og vurderingsskalaer til autisme.

2. udgaven har fået tilført endnu et vurderingsskema, som er udviklet specifikt til at give en mere nuanceret vurdering af den højtfungerende ende af autismespektret, dvs. af børn med en IQ inden for eller over normalområdet, med bedre verbale færdigheder og med mere subtile sociale og adfærdsmæssige vanskeligheder.

Herudover består testen af to vurderingsskemaer inddelt i 15 kategorier, der er funktionelt relateret til autisme: ét til vurdering af børn under 6 år samt til ældre børn med en IQ under gennemsnittet, og ét til vurdering af højtfungerende børn over 6 år, som har en IQ inden for normalområdet. Et spørgeskema rettet mod barnets forældre eller omsorgspersoner bidrager med supplerende oplysninger.

Fakta

Udgivelsesår
2016
ISBN
0119-00

Om forfatterne

ES
Eric Schopler

Eric Schopler var professor i psykiatri og psykologi ved University of North Carolina. Hans forskning har bidraget med nye behandlingsmodeller til personer med autisme, og han har udgivet mere end 200 artikler om autisme. Han var desuden med til at oprette det anerkendte behandlingscenter TEACCH, som behandler og underviser personer med autisme.

MB
Mary E. van Bourgondien

Mary E. van Bourgondien er ph.d. i klinisk børnepsykologi og er klinisk direktør ved TEACCH, hvor hun arbejder med diagnosticering og testning af børn, unge og voksne inden for autismespektret.

GW
Glenna Janette Wellman

Glenna Janette Wellman er professor i psykologi og praktiserende psykolog i Wilmington, North Carolina. Hun har mange års erfaring med at behandle personer med intellektuel funktionsnedsættelse Hun har desuden en doktorgrad i filosofi.

SL
Steven R. Love

Steven R. Love er ph.d. i psykologi og leder af autisme-behandlingstilbuddet Olson Huff Center. Han arbejder med diagnosticering, udredning og behandling af børn og unge med autisme og har 18 års erfaring fra TEACCH-programmet.

Godkendte faggrupper

Testadministrator
Testen henvender sig til psykologer, læger og andre faggrupper, der har omfattende erfaring med udredning af børn og unge med autismespektrumforstyrrelser.

Målgruppe

Målgruppe
Børn fra 2-årsalderen.

Sprog

Testens vurderingsskemaer og forældrespørgeskema er oversat og tilpasset danske forhold af chefpsykolog Lennart Petersen fra Center for Autisme. Testen er blevet tilbageoversat og godkendt af forfatterne og det amerikanske forlag, der har rettighederne til testen. Den tilhørende manual er den originale amerikanske.

Tid

Det tager 5-10 minutter at foretage vurderingen, når de nødvendige informationer er indsamlet.

Indhold

CARS-2 – Komplet sæt består af:
– 1 stk. af den amerikanske manual
– 10 stk. af hver af skemaerne.

Tilkøb efter køb af Komplet sæt:
– CARS-2 Manual (varenr. 0119-01)
– CARS-2 vurderingsskema ST, standardversion 10 stk. (varenr. 0119-07) 
– CARS-2 vurderingsskema HF, højtfungerende version 10 stk (varen.r 0119-08) 
– CARS-2 spørgeskema QPC til forældre/omsorgspersoner 10 stk. (varenr. 0119-09)

Relaterede varer