Af Aase Tromborg og Helle Kjærgård

Funktionsbeskrivelse Online

Manual +10 Online spørgeskemaer

  • Antal
    -
    +
    1.750,00 kr.
I alt
1.750,00 kr.
1.400,00 kr. ekskl. moms
Danskudviklet test til kompetent kortlægning af kognitive funktioner.

Funktionsbeskrivelse er et spørgeskema til unge og voksne, som skal udredes for kognitive vanskeligheder, fx i forbindelse med uddannelses- og arbejdsmarkedsparathedsvurderinger. Testen kortlægger personens styrker og svagheder inden for forskellige funktionsområder og bygger bro mellem moderne viden om hjernens funktion og læringsmåder på den ene side og den konkrete praksis med fx uddannelsesparathedsvurderinger på den anden.

Spørgeskemaet er nemt og hurtigt at administrere og giver en detaljeret kognitiv profil, som kan danne udgangspunkt for valg af uddannelse eller job eller udgøre fundamentet for psykoedukation og udviklingsarbejde.

Spørgeskemaet besvares af personen selv, som dermed tager stilling til graden af sin funktion på følgende områder: Energi, Opmærksomhed, Hukommelse og indlæring, Styring, Samvær med andre, Dansk, Matematik og Motorik. Funktionsbeskrivelse giver værdifuld indsigt i personens (selvoplevede) stærke og svage kognitive funktioner, hvor personen har behov for støtte, hvilken læringsstil personen foretrækker, og hvad personen motiveres af.

Med Funktionsbeskrivelse kan der laves realistiske vurderinger og match mellem borgeren og uddannelsestilbud, praktikplads eller job. Testen er også ideel i forbindelse med praktikforløb og arbejdsprøvninger, som udgangspunkt for tilrettelæggelsen af udviklingsarbejde, til psykoedukation, støttende samtaler om kognitive styrker og begrænsninger, til at måle effekten af indsatser og til at opdele eller sammensætte grupper. Da testen kan identificere behov for yderligere udredning, er den også et værdifuldt screeningsværktøj.

Testen findes både i en papirudgave og digitalt, men begge udgaver scores digitalt. Den digitale udgave har også højtlæsningsfunktion. På baggrund af resultatet kan der genereres tre forskellige resultatoversigter. Den mest detaljerede rapport (Kognitiv profil) er rettet mod fagpersonen og indeholder bl.a. overordnede konklusioner og praktiske anvisninger til det videre arbejde. Herudover findes en resultatoversigt, som kan udleveres til borgeren (Min kognitive profil) samt en Gruppeoversigt til fagpersonen, som giver overblik over flere borgeres profiler.

Manualen beskriver bl.a. de forskellige funktionsområder og afprøvningen af materialet forud for udgivelsen.

Fakta

Udgivelsesår
2016

Om forfatterne

AT
Aase Tromborg

Aase Tromborg er cand.pæd.psych. og har en specialistuddannelse i børneneuropsykologi. Hun arbejder med børn og unge med kognitive vanskeligheder og med medfødte og erhvervede hjerneskader. Hun har også arbejdet i PPR i en årrække.

HK
Helle Kjærgård

Helle Kjærgård er autoriseret børneneuropsykolog og specialist i klinisk børneneuropsykologi. Hun arbejder især med børneneuropsykologiske undersøgelser og forældrevejledning til børn med erhvervede eller medfødte hjerneskader. Hun har tidligere arbejdet med unge med kognitive vanskeligheder, autisme, ADHD og psykisk udviklingshæmning.

Godkendte faggrupper

Testadministrator
Testen henvender sig til sagsbehandlere, undervisere, vejledere, mentorer, socialrådgivere, psykologer, pædagoger og andre relevante faggrupper, som arbejder med målgruppen.

Målgruppe

Testpersoner
Unge og voksne i alderen 17-50 år.

Tid

Det tager 15-45 minutter at gennemføre testen, afhængigt af den enkelte testperson. Besvarelsen kan fordeles over flere gange, hvis der er behov for det.

Komplet sæt | Online

Funktionsbeskrivelse – Komplet sæt består af:

  • 1 stk. Manual + 10 online spørgeskemaer med onlinescoring (varenr. 0132-001)

 

Tilkøb efter køb af Komplet sæt:

  • Manual til Funktionsbeskrivelse (varenr. 0132-01)
  • 10 stk. onlinespørgeskema med onlinescoring (varenr. 0132-81)

Se eksempler på rapporterne ”Min kognitive profil” (til borgeren) og “Kognitiv profil” (til fagpersonen) under Bilag.

Databehandleraftale

Denne databehandleraftale er udformet med henblik på parternes efterlevelse af artikel 28, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (databeskyttelsesforordningen).

Relaterede varer