Af Malene Kjær-Jepsen og Anne Schødts

Kærlig hilsen fru Hansen

Den offentlige sektor tilbage til virkeligheden

 • Bog
  -
  +
  350,00 kr.
 • E-bog
  -
  +
  245,00 kr.
I alt
350,00 kr.
280,00 kr. ekskl. moms
12 metoder til udvikling af den offentlige sektor. Med udgangspunkt i designtænkningen vil denne bog inspirere til, at fremtidens velfærd skabes mellem mennesker i et samfund, hvor det offentlige ikke længere spiller hovedrollen, men er en facilitator, der får andre til at lykkes.

Hvordan ville den offentlige sektor se ud, hvis den kunne se sig selv med borgernes øjne?

Bogen KÆRLIG HILSEN FRU HANSEN inviterer den offentlige sektor inden for i borgerens liv. Med udgangspunkt i designtænkningen inspirerer den til, at fremtidens velfærd skabes mellem mennesker i et samfund, hvor det offentlige ikke længere spiller hovedrollen, men er en facilitator, der får andre til at lykkes.

KÆRLIG HILSEN FRU HANSEN præsenterer et lettilgængeligt begrebsapparat og en værktøjskasse, der hurtigt kan omsættes i samspillet mellem system og menneske.

Bogen henvender sig til offentlige ledere og medarbejdere såvel som politikere, interesseorganisationer, konsulenter og aktive medborgere, der ønsker at udvikle den offentlige sektor og samfundet, der hvor det rykker noget hos borgerne.

Fakta

Udgivelsesår
2018
ISBN (Bog)
978-87-7158-424-0
ISBN (E-bog)
978-87-7158-425-7 (ePub)
Antal sider
220

Om forfatterne

Malene Kjær-Jepsen

Cand.scient.pol., chefkonsulent i MUUSMANN, hvor hun arbejder med bogens Borger-Faglandmodel og udefra- og ind-perspektivet i offentlige organisationer i hele landet. Malene skaber samskabelse i øjenhøjde ved at skrue ned for lixtallet og op for nysgerrigheden for, hvad der driver mennesker. Hun har været en af drivkræfterne bag Koldings vision ?Vi designer Livet? og har gennem de sidste 13 år arbejdet med både strategisk og borgernær udvikling og innovation i kommunerne.

Anne Schødts

Cand.merc.(fil.), udviklingschef i Kolding Kommune for social-, sundheds og seniorområdet, hvor hun har været med til at udvikle og implementere den designtænkende udviklingspraksis i Kolding. Anne har stor erfaring fra praksis med at lede udviklingsprojekter, især inden for offentlig-privat-innovation med særligt fokus på at sætte borgerens behov i fokus. Er i dag chef for en større kommunal udviklingsenhed, der arbejder ud fra bogens model og metoder og med en høj grad af tværfaglighed.

Anmeldelser

I dag er der 80 måder at være arbejdsløs på. Derfor bruger medarbejderne i jobcentrene 45 minutter i timen på at administrere og sætte krydser. Hvordan er det nogensinde kommet så vidt? Ikke bare i jobcentre, men i store dele af den offentlige sektor i Danmark? Bogen er et wakeupcall til os, der har været med til at skabe afstand mellem borger og systemet i årevis og et bud på, hvordan vi gør noget ved det.

Laila Kildesgaard, direktør i KL og tidl. kommunaldirektør i Bornholms Regionskommune

Bogen illustrerer, hvordan et afsæt i borgernes og det enkelte menneskes virkelighed, giver de indsigter, der skal til, for at vi kan tænke velfærden radikalt anderledes. Pointerne er skarpt illustreret, og værktøjerne til at komme i gang er lige ved hånden. Bogen har en berettiget plads i den spændende og nødvendige udvikling, vi er i gang med i den offentlige sektor.”

Frank E. Andersen, Kommunaldirektør, Gentofte Kommun

"Kærlig hilsen fru Hansen søger at bygge bro over den oplevede kløft mellem borgeren og den offentlige sektor. Bogens forfattere har gjort sig umage med at se problemstillingen fra flere vinkler. De har et nuanceret blik for mekanismerne, det opstår som følge af diverse krav og målstyring, og kommer med inspirerende, konstruktive og ikke mindst realistiske bud på, hvordan man i praksis kan søge at lette kommunikationen og gøre mødet mellem borger og ’det offentlige’ mindre kompliceret.”

Dorthe Holm Nielsen, repræsentant for frontmedarbejderen Effektive Hanne fra bogen.

Relaterede varer