Af Henning W. Nielsen

Samarbejde mellem lærere og psykolog om

- nogle værktøjer til PPR

 • Bog
  -
  +
  100,00 kr.
I alt
100,00 kr.
80,00 kr. ekskl. moms
Materiale med redskaber til PPR, der kan hjælpe med at skabe en hensigtsmæssig struktur for samarbejdet mellem de voksne, der har indflydelse på barnets situation.

Samarbejde mellem lærere og psykolog om inklusion er udformet ud fra en erkendelse af, at det er nødvendigt at psykologen i skolen udvikler metoder der er anvendelige, når der kommer øget fokus på inklusion, og når de regler, der hidtil har bestemt virksomheden, ændres væsentligt.

Betingelserne for PPR’s funktioner i skolen er under hastig ændring. Den store vægt, der lægges på inklusion, og den ændrede forståelse af, hvad og hvem specialundervisning fremover skal omfatte har medført ændringer, der betyder, at opgaverne for psykologer og andre professionelle grupper med overlappende funktioner ændres i retning af et tættere og mere direkte samarbejde. Samtidig har der fra politisk hold været en øget fokus på at gøre det specialpædagogiske område mere økonomisk effektivt – ligesom alle andre områder inden for den offentlige sektor.

Det primære formål med materialet er at skabe en hensigtsmæssig struktur for samarbejdet mellem de voksne, der har indflydelse på barnets situation, og dermed at sikre større af effektivitet i indsatsen. Hovedmålgruppen for dette materiale er derfor lærere og PPR-psykologer, men giver også en indsigt, der er relevant for andre medarbejdere på PPR. En grundantagelse i denne bog er, at ændringerne i rammebetingelserne for specialpædagogisk bistand ikke indebærer, at der bliver et mindre behov for støtte til skolerne, men at den støtte, som PPR kan yde, må få et andet indhold og en anden form, hvor heller ikke en virksomhed, der er baseret på konsultation og supervision, vil være fyldestgørende i alle situationer.

Samtidig er man blevet mere bevidst om, at adfærd altid udspilles i en sammenhæng eller kontekst, hvor læringsmiljø, undervisningsform og relation til børn og voksne har en afgørende betydning for barnets tilpasningsmuligheder. Og at barnet indgår i en række kontekster, der stiller meget forskellige krav til det. Materialet skal ses i denne sammenhæng.

Materialet består af:

 • Et dialogskema, der trinvis fører gennem en fælles beslutnings- eller problemløsningsproces, samt to hjælpeskemaer, der kan understøtte processen.
 • Syv analyseskemaer, der kan bruges supplerende eller alternativt til dialogskemaet og som kan give grundlag for en mere dybtgående analyse af særlige problemområder. Skemaerne er udformet til brug, såvel når udgangspunktet er enkelt barn, som når det drejer sig om en klasse.
 • Nogle teknikker og metoder, der dels beskriver observationsmetode med et relationelt udgangspunkt, og dels nogle metoder, der kan give indblik i barnets opfattelse af sig selv og dets omverden.
 • En kort beskrivelse af nogle teoriområder, der er af betydning i arbejdet med inklusion, samt lister over uddybende litteratur.

Materialet er udviklet gennem mange års pædagogisk psykologisk praksis og i et samspil med medarbejdere, kolleger og til dels studerende. Der er i materialet lagt vægt på sociale, relationelle og emotionelle forhold, mens kognitive forhold er udeladt.
Købere af bogen kan frit downloade tomme skemaer.

Fakta

Udgivelsesår
2014
ISBN (Bog)
978-87-7706-947-5
Antal sider
123

Om forfatteren

HN
Henning W. Nielsen

Henning W. Nielsen er uddannet lærer og psykolog. Han har arbejdet som lærer og skolepsykolog og har i 30 år været ledende psykolog i Søllerød Kommune. Derefter har han undervist i pædagogisk-psykologisk intervention på DLH og har senest været underviser og fagansvarlig for den pædagogiske diplomuddannelse på Professionshøjskolen UCC. Henning W. Nielsen har desuden været ansvarlig for uddannelse af AKT-vejledere og for uddannelse i miljøterapi, og han har tidligere været formand for Pædagogiske Psykologers Forening.

Relaterede varer