Af Marianne Tolstrup

Samskabende vejledning

Procesmodel og -metoder

 • Bog
  -
  +
  320,00 kr.
 • E-bog
  -
  +
  224,00 kr.
I alt
320,00 kr.
256,00 kr. ekskl. moms
Støtter vejlederen i arbejdet med at involvere de vejledte, så de tager aktivt, samskabende del i vejledningen. Til det arbejde introducerer bogen en nye procesmodel – den samskabende vejledningsmodel – og 24 tilhørende vejledningsmetoder.

Som vejleder kan det være en udfordring at balancere mellem individets og samfundets behov – uden at slippe sin humanistiske grundholdning af syne.

SAMSKABENDE VEJLEDNING er et redskab i dette arbejde. Målet er at skabe udvikling og understøtte den vejledtes dannelse som et handlekompetent individ, der kan tage medansvar for eget liv.

SAMSKABENDE VEJLEDNING giver brugbar viden og nye gode redskaber til alle, der arbejder med vejledning. Bogen er en håndsrækning til vejledere, der skal navigere i feltet af udefrakommende styring i form af karakterkrav, uddannelsespålæg mv. Den er også til vejledere, som gerne vil afstemme deres egen rolle og selv måske har tendens til at tage for meget styring i vejledninger.

Modellen er udviklet på baggrund af et fællesnordisk udviklingsprojekt og bygger på teori, forskning og projektets resultater. Metoden er afprøvet og evalueret positivt af både vejledere og vejledte. Den samskabende vejledningsmodel er et praksisorienteret redskab, der understøtter en samskabende vejledning, hvor processen er tydelig for alle parter, og hvor der løbende skrives noter, så alle har overblik over, hvad der udvikles og besluttes. Målet er, at man arbejder hen imod at ændre adfærd eller forståelser hos vejledte.

Bogen er skrevet til alle, der vejleder: i kommunernes vejledning af unge (KUI), i alle former for gennemførelses- og fastholdelsesvejledning i grundskoler, ungdomsuddannelser samt videregående uddannelser, foruden i jobcentre og hos anden aktør i arbejdet med at få borgere i arbejde. Den kan også bruges i vejledning i forbindelse med kompetenceudvikling.

Fakta

Udgivelsesår
2021
ISBN (Bog)
978-87-7158-856-9
ISBN (E-bog)
978-87-7158-857-6 (ePub)
Antal sider
152

Om forfatteren

Marianne Tolstrup

Marianne har arbejdet med vejledningsområdet i 16 år og underviser blandt andet på DUEK. Hun er uddannet lærer og cand.pæd.pæd. Hun har sidefag i psykologi og en master i positiv psykologi. Hun er censor på masteruddannelsen i positiv psykologi ved Aarhus Universitet, arbejder med efter- og videreuddannelse af lærere, vejledere, socialrådgivere m.fl. på UCL og underviser på diplomuddannelsen i vejledning.

Anmeldercitat

SAMSKABENDE VEJLEDNING giver brugbar viden og
nye gode redskaber til alle, der arbejder med vejledning. Bogen er en håndsrækning til vejledere, der skal
navigere i feltet af udefrakommende styring i form af
karakterkrav, uddannelsespålæg mv. Den er også til
vejledere, som gerne vil afstemme deres egen rolle og
selv måske har tendens til at tage for meget styring i
vejledninger

Psykologiinformation

Relaterede varer