Af Branca Lie

Højt begavede børn i børnehavealderen

 • Bog
  -
  +
  260,00 kr.
 • E-bog
  -
  +
  182,00 kr.
I alt
260,00 kr.
208,00 kr. ekskl. moms
Højt begavede børnehavebørn er sunde og raske børn, der har særlige forudsætninger for læring, men som samtidig kan have særlige behov. Såfremt børnene ikke oplever sig mødt, forstået og relevant udfordret, kan det have stor indvirkning på deres almene læring og trivsel.

Højt begavede børnehavebørn er sunde og raske børn, der har særlige forudsætninger for læring, men som samtidig kan have særlige behov. Dette tager børnefællesskaberne og børnehavemiljøerne i Danmark ikke altid højde for. Såfremt børnene ikke oplever sig mødt, forstået og relevant udfordret, kan det have stor indvirkning på deres almene læring og trivsel.

Med udgangspunkt i teorier fra nyere forskning belyser bogen problemerne med højt begavede børnehavebørn. Formålet er at skabe opmærksomhed om og blive mere proaktive i at opdage begavede børn og støtte deres begavelse i samarbejde med forældre, fagfolk i forskellige miljøer og rådgivere i PPR.

Bogen kommer ind på:

 • Hvordan man identificerer højt begavede børn
 • Sociale og følelsesmæssige kendetegn for højt begavede børn
 • Pædagogisk tilgang for højt begavede børn
 • Samarbejde mellem børnehave og forældre til højt begavede børn

Henvender sig til studerende og professionelle indenfor det psykologisk-pædagogiske område samt til forældre til højt begavede børnehavebørn.

Oversat fra norsk af Ea Bay.

Fakta

Udgivelsesår
2017
ISBN (Bog)
978-87-7158-540-7
ISBN (E-bog)
978-87-7158-541-4 (ePub)
Antal sider
122

Om forfatteren

Branca Lie

Branca Lie er dr.scient. og førsteamanuensis ved institut for psykologi på Høgskolen i Lillehammer. Hun underviser i forskellige emner inden for psykologi og specialpædagogik og har det faglige ansvar for studerende i pædagogiske psykologi. Er derudover ekstern lektor på Universitetet i Oslo.

Omtale

Bogen tager udgangspunkt i et stort internationalt teoretisk materiale, hvilket i sin systematiske tilgang bidrager med en vigtig viden i forhold til, hvad der kendetegner højt begavede børn mentalt, følelsesmæs- sigt og socialt. Denne viden er essentiel for, at man som fagperson skal kunne identificere de højt begavede børnehavebørn. Jeg er enig med Branca Lie i, at en identificering bor finde sted sa tidligt som muligt i bornehavebarnets liv. På den måde kan padagogen tidligt forstå og støtte barnet til fortsat personlig og social trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Fra bogens forord af Ole Kyed, fagkonsulent på den danske udgave sammen med Sheelagh Bisgaard

Anmeldercitat

"Var der bare nogen, der havde givet mig den beskrivelse af valmuebørn, som findes på side 25 i bogen “Højt begavede børn i børnehavealderen” noget tidligere! Så havde jeg aldrig selv været i tvivl om, om vores søn er en valmue eller ej."

Valmuebarn

Relaterede varer