Af Sigrid Madsbjerg og Kirsten Friis

Skrivelyst i børnehaven

  • Bog
    -
    +
    100,00 kr.
I alt
100,00 kr.
80,00 kr. ekskl. moms
I denne bog argumenterer forskere og erfarne praktikere for, hvorfor det lille barn bør inviteres til at udforske og kommunikere via skriftsproget. Der bliver også lagt vægt på, hvordan skrivning kan indgå i børnehaven på en legende og støttende måde.

Nogle kapitler i bogen argumenterer for, hvordan skriftsproget indgår som et naturligt element i børns lege og i dagtilbuddets pædagogiske praksis, nogle opfordrer børn og voksne til sammen at ’smage’ på ordene og opdage skrivekunstens elementer, mens andre viser, hvordan det lille barn oplever glæde og tryghed gennem brug af skriftsprog. Undervejs trækkes tråde til de obligatoriske sprogvurderinger og pædagogiske læreplaner. Fælles for kapitlerne er et kommunikativt deltagelsesperspektiv på skrivning. Et perspektiv, der lytter til barnet, søger kreative tilgange, anerkender barnets mangfoldige behov og skrivningens mangfoldige genrer – og giver lyst og mod på at lære at skrive. Denne tidlige indsats styrker alle børns skriftsproglige udvikling her og nu – og på længere sigt.

Skrivelyst i børnehaven henvender sig til pædagog- og lærerstuderende, pædagoger, børnehaveklasseledere og indskolingslærere, sprog- og læsevejledere, tale- og læsekonsulenter og alle andre, der beskæftiger sig med det lille barns (skrift)sprog og en forebyggende indsats i forhold til læse-skrive-vanskeligheder. Bogen er relevant såvel i dagtilbuddet og indskolingen, som i pædagog- og læreruddannelsen.

Skrivelyst i børnehaven er udgivet i samarbejde med Nationalt Videncenter for Læsning – Professionshøjskolerne. Bogen kan ses i forlængelse af bøgerne Skrivelyst i et specialpædagogisk perspektiv (2012), Skrivelyst og læring (2011), Læselyst og læring (2010).

DK4 har i samarbejde med Nationalt Videncenter for Læsning og fagbladet Folkeskolen produceret programrækken ‘Læsemagasinet’. Hvert program har fokus på en bestemt problemstilling. Se mere på DK4/Læsemagasinet.

Med bidrag af: Anders Skriver Jensen, Bente Eriksen Hagtvet, Cecilie Falkenberg, Dorthe Bleses, Helle Iben Bylander, Ida Marie Holm, Jette Løntoft, Jørgen Frost, Kirsten Friis (red.), Kjeld Kjertmann, Klara Korsgaard, Mette Kjær Andersen, Ragnhild Söderbergh, Ruth Mulvad, Sara Hannibal, Sigrid Madsbjerg (red.), Stig Broström, Trine Kjær Krogh og Ulla Flye Andersen.

Fakta

Udgivelsesår
2012
ISBN (Bog)
978-87-7706-718-1
Antal sider
228

Anmeldercitater

"... Spændende, inspirerende og velskrevet ... en udgivelse, som giver lyst til at arbejde med børns sprog og skriftsprog ..."

Henrik Munch Jørgensen. DBC Lektørudtalelse uge 39, 2012.

"... et glimrende udgangspunkt for studier i et uddannelses- forløb ..."

Birthe Egelund Høier, Tale-hørekonsulent PPR, Aabenraa Dansk Audiologopædi nr. 4, 2012

Relaterede varer