Af Birgitte Kornerup Jørgensen, Kitt Boel, Peter Westenholz og Stine Clasen

Inklusion i skolen

Praksisnær guide til fællesskaber

 • Bog
  -
  +
  100,00 kr.
 • E-bog
  -
  +
  99,00 kr.
I alt
100,00 kr.
80,00 kr. ekskl. moms
Inklusion i skolen bygger på inkluderende fællesskaber. Den viden og de erfaringer, der skal til for at løfte inklusionsopgaven, er allerede til stede blandt lærerne. Opgaven er derfor primært, at lærerne deler deres viden med hinanden, lærer af hinanden og sammen tager det næste skridt til en ny inkluderende pædagogisk praksis.

Bogen tager afsæt i erfaringerne fra Aarhus Kommunes Kompetenceudviklingsprojekt ’Folkeskolens Fællesskaber’. Dette projekt har til formål at understøtte lærerens inklusionsarbejde i almenområdet i aldersgruppen 6-16 år.

Inklusion i skolen henvender sig til lærere og pædagoger, som her kan finde inspiration til, hvordan struktureret videndeling, rammesat nytænkning og vedvarende refleksion i og over praksis kan blive mulig i det daglige pædagogiske virke.

Fakta

Udgivelsesår
2013
ISBN (Bog)
978-87-7706-879-9
ISBN (E-bog)
978-87-7158-010-5
Antal sider
274

Om forfatterne

Birgitte Kornerup Jørgensen

Birgitte Kornerup Jørgensen er psykolog i sektionen for Specialpædagogik i PPR og Specialpædagogik, Børn og Unge Aarhus Kommune. Hun har beskæftiget sig med kompetenceudvikling af lærere og pædagoger i skolen.

Kitt Boel

Kitt Boel er psykolog, lærer og skribent, ansat ved sektionen for Specialpædagogik i PPR og Specialpædagogik, Børn og Unge Aarhus Kommune. Hun arbejder med en bred vifte af undervisnings- og formidlingsopgaver inden for det specialpædagogiske område.

Peter Westenholz

Peter Westenholz er psykolog og musiker, ansat i sektion for Specialpædagogik i PPR og Specialpædagogik, Børn og Unge Aarhus Kommune. Arbejder kreativt og nytænkende og har stor erfaring med pædagogisk sparring og ledelsesudvikling.

Stine Clasen

Stine Clasen er uddannet lærer og har som udviklingskonsulent Børn og Unge i Aarhus Kommune fokus på inklusion og og gode indre og ydre rammer om børn og unges læring og trivsel. Stine er medforfatter til flere pædagogiske fagbøger og har været med til at bringe Nest-pædagogikken til Danmark.

Video

Se forfatterne Peter Westenholz og Birgitte Kornerup Jørgensenpræsentere bogen.

Fra bogens forord

Denne bog er vigtig, fordi den giver nogle konkrete bud på, hvordan man på skolerne kan arbejde med forudsætningerne for fællesskaber. Og den er vigtig, fordi den tager fat, hvor det både er svært og nødvendigt, nemlig i en overbevisning om, at vejen til øgede kompetencer ligger i, at vi åbner dørene for hinanden og involverer os i hinandens praksis og reflekterer i fællesskab. Det kræver både mod og vilje, og de erfaringer, som bogen bygger på, viser også, at resultaterne kommer ad den vej. Jeg håber, bogen vil blive brugt rundt på landets skoler til både inspiration og opfølgning på arbejdet med udvikling af fællesskaber – og dermed bane vejen for øget inklusion.

Fra bogens forord af Jan Kirkegaard, Pædagogisk chef, Børn og Unge Aarhus Kommune

Anmeldercitater

Bogen hører absolut hjemme på skolens lærerbibliotek og vil være oplagt som grundbog for teamets studiekreds.

Kai Pedersen, AKTbladet nr. 138, 2014

... en bog lærerne vil få megen glæde af, den er praksis- orienteret, men også refleksiv, og giver gode muligheder for teamdrøftelser o.l.

Boy Olesen, DBC lektørudtalelse uge 30, 2013

Denne bog er en kilde til inspiration, hvis man trænger til at få pirret sin nysgerrighed, forstyrret sin forståelse, irriteret sin tankegang eller vækket sin refleksion, og den får vores varmeste anbefaling.

Christina Hostrup og Dinna S. Schmidt, Folkeskolen.dk, 20. august 2013

Relaterede varer