Af Alv A. Dahl og Ellen Karine Grov

Komorbiditet i somatik og psykiatri

Forståelse, betydning og konsekvenser

 • Bog
  -
  +
  280,00 kr.
 • E-bog
  -
  +
  230,00 kr.
I alt
280,00 kr.
224,00 kr. ekskl. moms
Bogen belyser tre kombinationer af komorbiditet ved en række almindelige og centrale somatiske sygdomme og psykiske lidelser: komorbiditet mellem somatiske sygdomme, komorbiditet mellem psykiske lidelser og ikke mindst komorbiditet mellem somatiske sygdomme og psykiske lidelser.

Komorbiditet handler om, at samme patient har flere sygdomme samtidigt – somatiske eller psykiske. Komorbiditet skaber nye symptomkombinationer og nye komplikationer. Behandlingsforløb skal justeres, og prognosen for enkeltsygdommene forværres ofte. Komorbiditet øger i mange tilfælde funktionssvigt og dødelighed og kan føre til, at patienterne får en bred vifte af forskellige lægemidler.

Udbredelsen af komorbiditet, og især komorbiditet mellem kroniske lidelser, øges i takt med stigende levealder og højere forekomst af kroniske livsstilssygdomme. Fænomenet repræsenterer dermed en stadig større udfordring for sundhedsvæsenet, og alt sundhedspersonale skal være bekendt med begrebet og konsekvenserne.

Forfatterne belyser tre kombinationer af komorbiditet ved en række almindelige og centrale somatiske sygdomme og psykiske lidelser: Komorbiditet mellem somatiske sygdomme, komorbiditet mellem psykiske lidelser og ikke mindst komorbiditet mellem somatiske sygdomme og psykiske lidelser.

Bogen henvender sig til medicinstuderende og sygeplejestuderende samt til studerende i andre sundhedsfag. Den vil desuden være nyttig for læger både i den primære og sekundære sundhedssektor, der savner en samlet fremstilling af alle væsentlige sider ved komorbiditet.

Oversat fra norsk af Kent Havemann.

Fakta

Udgivelsesår
2016
ISBN (Bog)
978-87-7158-347-2
ISBN (E-bog)
978-87-7158-348-9 (ePub)
Antal sider
196

Om forfatterne

Alv A. Dahl

Alv A. Dahl er forskningsrådgiver for klinisk onkologi ved Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet. Han er uddannet læge og psykiater og var professor i psykiatri ved Universitetet i Oslo i årene 1992-2003. Han har drevet omfattende klinisk forskning i psykiatri og psyko-onkologi og er tillige forfatter til flere lærebøger inden for disse fagområder.

Ellen Karine Grov

Ellen Karine Grov er professor ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Institutt for sykepleie, og professor II ved Høgskulen i Sogn og Fjordane, Avdeling for helsefag. Hun er sygeplejerske, virksomhedsøkonom, kandidat i sygeplejevidenskab og dr.polit. Grov leder flere forskningsprojekter og har skrevet en række artikler og bogkapitler.

Fra bogens forord

Bogen giver os et godt overblik over grundbegreberne, hvilke mekanismer – det være sig biologiske eller epidemiologiske – der kan ligge til grund for, at vi ser patienter med to eller flere samtidige diagnoser, og hvilke forståelsesrammer, der er nødvendige, for at vi kan forbedre behandlingen af komplekse tilfælde.

Fra bogens forord af professor, dr.med. Erik Simonsen

Relaterede varer