Af Anne Linder og Mette Marie Ledertoug

Livsduelighed og børns karakterstyrker

 • Bog
  -
  +
  400,00 kr.
 • E-bog
  -
  +
  279,00 kr.
I alt
400,00 kr.
320,00 kr. ekskl. moms
Anviser veje til det daglige pædagogiske arbejde med et enkelt barn, en børnegruppe eller en samlet klasse og i det professionelle teamsamarbejde.

Livsduelighed og børns karakterstyrker viser, gennem en forankring i den positive psykologis teori og metoder, hvordan børns færdigheder, ressourcer og potentialer kan sættes i spil gennem en styrkebaseret tilgang. Bogen anviser veje til det daglige pædagogiske arbejde med et enkelt barn, en børnegruppe eller en samlet klasse og i det professionelle teamsamarbejde. Gennem en kortlægning, udforskning og anvendelse af de 24 karakterstyrker skabes mulighed for bedre trivsel og bedre læring. Karakterstyrkerne er en del af barnets ressourcepalet og skaber grobund for den personlige autencitet og bidrager til oplevelsen af engagement og livsglæde.

Den pædagogiske verden og særligt skolen er i en stor forandringsproces, der stiller skærpede krav til faglighed, samtidig med at elevernes personlige og sociale kompetencer er vigtige faktorer for at skabe mere glæde og engagement, bedre præstationer og mere effektiv målopnåelse. Med et forskningsbaseret udgangspunkt giver bogen svar på, hvorfor det giver god mening at arbejde med børns karakterstyrker, og beskriver samtidig hvad man kan opnå ved at arbejde med styrkerne, samt hvordan man kan arbejde med de enkelte styrker i den pædagogiske dagligdag.

Bogen er inddelt i to dele. Første del beskriver den lovgivningsmæssige og teoretiske ramme for begreberne livsduelighed og børns karakterstyrker. Anden del giver forslag til pædagogiske handleanvisninger til arbejdet med karakterstyrkerne, og indeholder minimum 12 forskellige øvelser til hver af de 24 karakterstyrker.

Livsduelighed og børns karakterstyrker henvender sig primært til lærere og pædagoger, der arbejder med at skabe robuste og livsduelige børn gennem optimale læringsmiljøer, til lærer- og pædagogstuderende samt psykologer og pædagogiske konsulenter, der har en udrednings- og rådgivningsfunktion. Også i arbejdet med inklusion står børns karakterstyrker centralt: En af de største udfordringer, når man skal skabe grundlag for inkluderende fællesskaber i det pædagogiske arbejde, er at kunne skabe en balance eller en bæredygtighed mellem individets behov og fællesskabets behov.

I tilknytning til bogen findes Styrkekompasset, som er et dansk udviklet, kvalitativt online-værktøj, der gør det muligt at kortlægge en elevs karakterstyrker ud fra elevens selvvurdering eller en lærers eller pædagogs vurdering samt Styrkemappen, et inspirations- og idémateriale, som består af en række plakater og kort, som giver mulighed for at kortlægge, udforske og anvende den enkeltes karakterstyrker fx i klassesammenhæng.

Fakta

Udgivelsesår
2014
ISBN (Bog)
978-87-7706-966-6
ISBN (E-bog)
978-87-7158-093-8
Antal sider
280

Om forfatterne

AL
Anne Linder

Anne Linder er psykolog, forfatter og centerchef for Dansk Center for ICDP.

Mette Marie Ledertoug

Mette Marie Ledertoug har en ph.d. indenfor styrkebaseret læring i folkeskolen og blev i 2017 nomineret til en IPPA award for bedste positiv psykologiske PhD-projekt.

Citat

”At realisere vore styrker er kongevejen til optimal udvikling og præstation"

Linley, 2008

Relaterede varer