Af Rasmus Thy Grøn og Maiken Damborg Jørgensen

Mønsterbrydere og mindset

Om at styrke udsatte unges evne til at gennemføre en uddannelse

 • Bog
  -
  +
  300,00 kr.
 • E-bog
  -
  +
  210,00 kr.
I alt
300,00 kr.
240,00 kr. ekskl. moms
For udsatte unge er hverdagen og skolegangen en kamp, som er svær at vinde. Hvordan kan man som lærer og uddannelsesinstitution hjælpe de unge til at bryde dårlige mønstre, ændre mindset – og blive mønsterbrydere?

Lærernes arbejde med denne særlige gruppe er svær og kræver mange pædagogiske ressourcer, og at man tør tænke krav og muligheder på nye måder. Det handler denne bog om.

Erfaringerne og de mange gode råd er hentet fra et forsknings- og udviklingsprojekt på en uddannelsesinstitution, hvor man satte massivt ind for at støtte udsatte unge i at få succes i skolen.

Omdrejningspunktet er, at der skal sættes ind på alle områder i de unges liv: skole, koncentrationsevne og ro, forberedelse, mødetid, søvn, kost, motion, relationer, exit fra kriminelle miljøer og det særlige at gøre noget godt for andre.

Det kan lade sig gøre at ændre de unges mindset fra at føle sig fastlåst i en dårlig livsbane til at se muligheder – både i sig selv, i uddannelseslivet og i omverdenen.

Bogen henvender sig til lærere, pædagoger, studievejledere, skoleledere og andre faggrupper i folkeskolen, på ungdomsuddannelser, den forberedende grunduddannelse – FGU, erhvervsuddannelser m.v. Alle der arbejder med udsatte unge og ønsker at gøre en forskel i deres liv og hjælpe dem til at gennemføre en uddannelse.

Download retteblad til siderne 87, 98, 100, 141, 143 og 196 under Bilag.

Fakta

Udgivelsesår
2020
ISBN (Bog)
978-87-7158-359-5
ISBN (E-bog)
978-87-7158-360-1 ( ePub)
Antal sider
208

Om forfatterne

Rasmus Thy Grøn

Rasmus Thy Grøn er cand.psych., partner i LEAD og arbejder til dagligt med ledelses- og organisationsudvikling i private og offentlige organisationer. Er erhvervs-ph.d.-stipendiat ved Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse på Aarhus Universitet, hvor han forsker i bl.a. mindset og psykologisk sikkerheds betydning for organisatorisk læring.

Maiken Damborg Jørgensen

Maiken Damborg Jørgensen er cand.psych. aut. og arbejder inden for børne- og familieområdet. I Mønsterbrydere og mindset trækker hun på sin erfaring fra sit arbejde med udsatte børn og unge og deres familier samt sin teoretiske specialisering inden for det pædagogisk-psykologiske felt.

Anmeldelser

En ny ramme kan bogstaveligt talt give nyt liv til et maleri. Sådan er det nok også med pædagogik. Den kan være den ramme, der giver nye muligheder til elever og studerende, som måske ellers ikke havde en chance, eller som havde forspildt dem, de havde. Denne bog kan være det første skridt. Nogle gange kan komplekse problemstillinger nemlig håndteres med enkle indsigter og en vilje til at handle på dem.

Lene Tanggaard, professor, ph.d., Aalborg Universitet, rektor på Designskolen Kolding

Det er en virkelig god, praksisfokuseret og inspirerende udgivelse, som giver fagprofessionelle gode værktøjer til at kunne lykkes med at hjælpe elever med mønsterbrud.

Henrik Munch Jørgensen, DBC

Bogen får en særlig styrke ved at bygge bro mellem teori, forskning og praksis, men også ved at
inddrage perspektiver fra et individuelt, relationelt og samfundsmæssigt niveau. (...). Bogen kan bestemt anbefales til alle, der arbejder med unge inden for både det almene og det mere udsatte område.

Anna Sofie Slot, psykolog, Magasinet P, maj 2020

Det er en meget opbyggelig bog bl.a. om betydningen af en stærk relation i forhold til at ændre børn og unges livsbaner.

Elsebeth B. Nielsen, Psykologiinformation

Relaterede varer