Nye udgaver af det kendte stave- og grammatiksystem STAV

GENNEMREVIDERET – OPDATERET - NYT LAYOUT

Det reviderede STAV 2, 3, 4, 5, 6 og 7 er klar nu

 STAV 0, 1 og 8 forventes i 2024/2025

STAV-materialet er i denne nye udgave gennemrevideret og udbygget med nye opgavetyper og tilgange, som underbygger og udvider det velkendte STAV-materiale, som er anvendt af tusindvis af lærere og elever.

I den nye udgave af STAV er opgaverne mere induktive og inspirerer eleverne til en mere opdagende tilgang. Eleverne skal arbejde undersøgende med tekster og sætninger og selv opdage grammatiske regler fremfor at få dem serveret. Derudover skal eleverne selv konstruere tekster, hvor de bruger det, de har lært. Dette er med til at motivere eleverne, da STAV giver dem en mere kontekstbaseret tilgang i arbejdet med stavning og grammatik.

Eleverne skal arbejde med de forskellige fremstillingsformer i opgaverne, og når de skal skrive. De skal arbejde med tekster, der er skrevet i fremstillingsformerne berettende, beskrivende, fortællende, instruerende, forklarende, argumenterende og reflekterende, så de lærer at genkende de sproglige kendetegn.

Fremstillingsformerne bliver præsenteret for eleverne i en naturlig progression fra STAV 2, hvor eleverne hovedsageligt arbejder med den beskrivende fremstillingsform, til STAV 7, hvor den reflekterende fremstillingsform bliver introduceret.

Derudover er opgaverne differentierede, så eleverne skal løse opgaver, der er tilpasset deres niveau.

• Elever, der skal løse de letteste opgaver, vil opleve at skulle lave færre opgaver, så de har tid til at undersøge og
arbejde med opgaver, der passer til deres niveau.
• Elever, der skal løse de sværeste opgaver, vil blive udfordret med opgavetyper, hvor de skal fordybe sig og selv
undersøge, vurdere og konkludere – i stedet for at bruge tid på opgaver, de kan i forvejen.
• Diktaterne i STAV er fortsat differentierede og tager nu også udgangspunkt i ord, eleverne har arbejdet med.

Fagteam eller læsevejleder

BOOK OS TIL ET MØDE

Kunne du tænke dig at få os ud til et fagteammøde eller læsevejledernetværksmøde? Det kunne fx være et oplæg om kontekstbaseret grammatik og skrivning, hvor det nye STAV og/ eller materialet SKRIV derudad indgår. Vi præsenterer meget gerne vores undervisningsmaterialer eller pædagogiske prøver for jer – enten fysisk møde eller online. Skriv til msb@dpf.dk.

STAV