Af Eric Allouche, Helle Kjær og Birgitte Thylstrup

Misbrug i psykologisk perspektiv

Mødet med mennesket bag rusen

 • Bog
  -
  +
  295,00 kr.
 • E-bog
  -
  +
  206,00 kr.
I alt
295,00 kr.
236,00 kr. ekskl. moms
Man kan møde mennesker med misbrug alle steder. Bogen kortlægger misbrugets logik og beskriver den faglige medmenneskelighed og professionelle relationskompetence, der er central i mødet med mennesket bag rusen.

I Danmark fylder rusmidler i hverdag og til fest, men der er en glidende overgang fra forbrug til misbrug. For mange er det kammet over, og forbruget af alkohol og stoffer er blevet problematisk eller har udviklet sig til en afhængighed.

Man kan møde mennesker med misbrug alle steder, og det gør indtryk. Det rammer os, provokerer eller gør os magtesløse. Man vil gerne hjælpe, men også holde afstand og trække sig.

MISBRUG I PSYKOLOGISK PERSPEKTIV kortlægger misbrugets logik og beskriver den faglige medmenneskelighed og professionelle relationskompetence, der er central i mødet med mennesket bag rusen. Bogens kapitler fokuserer på både voksne og unge med misbrugsproblemer, psykiske vanskeligheder og den svære situation for de pårørende. Bogen er forankret i den danske rusmiddelbehandling, i forskningen og i forfatternes faglige erfaringer, som foldes ud i de mange cases.

Forfatterne er psykologer og har mange års erfaring med rusmiddelbehandling. De giver en psykologisk forståelse af afhængighed og gode råd til, hvordan man møder mennesket og problemerne på en konstruktiv og medmenneskelig måde. Det kan være svært at forstå den ambivalens, som følger med misbruget: Hvorfor stopper man ikke sit misbrug, når det har så store og ødelæggende konsekvenser – både for en selv og de nærmeste?

Bogen er til de mange, der møder mennesker med misbrug i deres arbejde – fagfolk i sundhedsvæsenet, socialsektoren, i politiet, på skoler og uddannelsesinstitutioner mv. Bogen er også til alle dem, der privat er tæt på et menneske med misbrug.

Fakta

Udgivelsesår
2022
ISBN (Bog)
978-87-7158-793-7
ISBN (E-bog)
978-87-7158-794-4 (ePub)
Antal sider
152

Om forfatterne

Eric Allouche

Eric Allouche er psykolog og har arbejdet inden for rusmiddelområdet siden 1995. Han er VISO-specialist og ansat ved Rusmiddelcenter Slagelse. Han er formand for Selskab for Misbrugspsykologi og er medstifter af Cannabis og Samfund.

Helle Kjær

Helle Kjær er aut.psykolog, har specialiseret sig i rusmiddelbehandling og har i 15 år været leder af Blå Kors Behandlingscenter. Hun er medstifter af Selskab for Misbrugspsykologi, har deltaget i udarbejdelsen af de Kliniske Retningslinjer for Alkoholbehandling og står bag virksomheden Livsglaede.com.

Birgitte Thylstrup

Birgitte Thylstrup er rusmiddelforsker og ph.d. i psykologi. Hun har i mere end 15 år forsket inden for rusmiddelområdet, primært behandlingsforskning og udvikling af indsatser. Hun er formand for Dansk Fagligt Netværk for Dobbeltdiagnose og medlem af Unge-Alliancens Advisory Board.

Om medforfatterne

Helle Lindgaard (cand.psych., PhD.) har skrevet bogens kapitel 6 ‘Pårørende’. Helle er aut. psykolog, og har en ph.d. i ‘Voksne børn fra familier med alkoholproblemer’.  Hun har arbejdet med familier med rusmiddelproblemer siden 1995. De første mange år med forskning på Aarhus Universitet, men siden 2008 ejer af Psykologhuset Helle Lindgaard, der har speciale i familier med rusproblemer, og som tilbyder terapi/supervision, samt div. formidlings- og konsulentfunktioner. Hun har bl.a. løst opgaver for Sundhedsstyrelsen, Socialstyrelsen og været Faglig Chef i TUBA.

Charlotte Silas Houlberg er forfatter til bogens kapitel 4 ‘Unge og overforbrug af rusmidler’. Charlotte er psykolog og specialist i psykoterapi og har specialiseret sig i udredning og behandling af unge med dobbeltbelastning/-diagnose. Hun har arbejdet deltids 20 år i Novavi Stofrådgivningen og arbejder nu i KKUC Ung. Begge steder tværfaglige tilbud til unge med overforbrug af rusmidler. Ydermere har hun i 25 år haft sin egen praksis Psyko-logik i livet. Hun er med i advisory board i ”Unge alliancen ”, hvis formål er at forbedre behandlingsmulighederne for unge med dobbelt diagnose.

Anmeldelser

Kort, men seriøs ny fagbog [...] 'Misbrug i psykologisk perspektiv' rummer velmenende og seriøse bud på, hvordan man bedst muligt forstår og hjælper misbrugere skrevet af professionelle mennesker med mange års erfaringer.

Maria Cuculiza, Medicinsk Tidsskrift / Sundhedskultur

Velskrevet og vigtig. Jeg får lyst til at referere mange af bogens pointer, hvilket af indlysende grunde ikke kan lade sig gøre. I stedet kan jeg anbefale, at man selv læser den.

Marianne Linnet, ugeskriftet.dk

Relaterede varer