Af Birgitte Ravn Olesen og Tine Mark Jensen

Samarbejde mellem skole og hjem

Kommunikation og ledelse

  • Bog
    -
    +
    100,00 kr.
I alt
100,00 kr.
80,00 kr. ekskl. moms
Det er en udfordring af være lærer i dag. Der stilles krav fra alle sider; læreren skal have et højt fagligt niveau, gøre eleverne til de dygtigste i landet, gøre dem sociale og rummelige, tilfredsstille både de fagligt stærke og svage elever etc.

Lærerne har brug for forældrenes opbakning, hvis eleverne skal få det bedste ud af deres skoletid både fagligt og socialt. God kommunikation er en vej til at udviklet et stærkt partnerskab mellem skole og hjem.

Denne bog sætter fokus på at kommunikere offensivt; læreren skal vise lederskab, kunne gå i dialog og være synlig og lydhør i relationen til forældrene. Forældre skal se sig selv som medspillere og ikke forbrugere af skolen. Det kan de kun, hvis de bliver inddraget i en dialog om barnet og skolen, og hvis de tydeligt får fortalt, hvordan de kan støtte barnet, læreren og klassen. Lærere og forældre skal anerkende og udnytte hinanden ressourcer og viden i forhold til barnet.

Bogen rummer en teoretisk og en praktisk del, som kan læses uafhængigt af hinanden. Den teoretiske del tager fat på emner som ledelse, kommunikation og systemisk teori, mens den praktiske del beskriver metoder til skole-hjem-samtaler, forældremøder, skriftlig kommunikation og udvikling af samarbejdet i lærerteams. I begge dele af bogen er der eksempler, som bygger på interview med skoleledere, lærere og forældre.

Fakta

Udgivelsesår
2011
ISBN (Bog)
978-87-7706-712-9
Antal sider
152

Om forfatterne

BO
Birgitte Ravn Olesen

Birgitte Ravn Olesen er ph.d., lektor i Kommunikation ved Roskilde Universitet, hvor hun forsker og underviser i forandringskommunikation. Hun har desuden en konsulentuddannelse i systemisk kommunikation og ledelse og arbejder som konsulent med dialogiske processer, konflikthåndtering og forandring.

TJ
Tine Mark Jensen

Tine Mark Jensen er ekstern lektor i Kommunikation ved Roskilde Universitet og har sit eget kommunikationsfirma, Modus Kommunikation. Et omdrejningspunkt i hendes arbejde er dialogiske processer og anerkendende kommunikation.

Relaterede varer