Af Anne Kirketerp og Karin Svennevig Hyldig

Innovation i folkeskolen

- foretagsomhed som kompetence

 • Bog
  -
  +
  170,00 kr.
 • E-bog
  -
  +
  119,00 kr.
I alt
170,00 kr.
136,00 kr. ekskl. moms
En indføring i, hvordan elever lærer at omsætte kreative tanker til innovative handlinger, som skaber værdi for eleverne selv og andre.

Denne bog er en indføring i, hvordan elever lærer at omsætte kreative tanker til innovative handlinger, som skaber værdi for eleverne selv og andre. Med udgangspunkt i 15 års undervisning og forskning gennemgår psykolog, ph.d. Anne Kirketerp betingelserne for og principperne bag innovation og entreprenørskab i folkeskolen. Suppleret med forslag til øvelser og illustrerende eksempler til inspiration.

Med afsæt i positiv psykologi, læringsteori og entreprenørskabsteori giver bogen definitioner på og overblik over begreberne kreativitet, innovation, foretagsomhed og entreprenørskab. Uanset om kompetencen foretagsomhed skal bruges til at starte virksomheder, blive en innovativ tømrer, læge eller pædagog, bunder den i én og samme bagvedliggende evne til at gøre noget ved det, vi oplever er forkert i verden.

Bogen henvender sig primært til lærere og pædagoger i folkeskolen. Journalist Karin Svennevig Hyldig har bearbejdet indholdet med henblik på at gøre bogen tilgængelig for alle

Fakta

Udgivelsesår
2016
ISBN (Bog)
978-87-7158-422-6
ISBN (E-bog)
978-87-7158-423-3 (EPub)
Antal sider
64

Om forfatterne

Anne Kirketerp

Anne Kirketerp er uddannet håndarbejdslærer og kunsthåndværker, cand.pæd.psych. og har taget en ph.d. i foretagsomhedsdidaktik. Hendes metode skubmetoden anvendes indenfor både undervisning, ledelse og vejledning. Hun har tidligere været faglig leder på Center for Entreprenørskab, Aarhus Universitet, og programleder for forskningen i entreprenørskabsundervisning, VIA. Underviser og vejleder på masteruddannelsen i positiv psykologi. Arbejder som fri forsker med udvikling af foretagsomhedsdidaktik på mange niveauer i uddannelsessystemet.

Karin Svennevig Hyldig

Karin Svennevig Hyldig er uddannet journalist og har gennem 30 år skrevet for en lang og alsidig række af aviser og magasiner. Sideløbende har hun både undervist og leveret tekst til flere bøger, bl.a. om børns udvikling og læring.

Citat fra bogen

Ambitionen om at være „bedst“ globalt indenfor læsning og matematik er efter min vurdering den største forhindring for Danmarks fremtid som foretagsom og innovativ nation. Ikke fordi vi skal undlade at træne dansk og matematik, men fordi et så stærkt krav om måling af noget bestemt, som vi i skrivende stund er vidner til, uvægerligt vil sløre fokus på almene kompetencer som foretagsomhed.

Anmeldercitater

Bogen er en god lille værktøjskasse i forhold til at arbejde konkret med det til tider flyvske begreb innovation. [...] Gennem hele bogen er der masser af konkrete øvelser, man kan tage med sig direkte ind i undervisningen.

Nina Eriksen, Folkeskolen.dk, april 2016

Bogen er hurtigt læst og giver lyst til at inddrage innovationspædagogikken i egen undervisningspraksis samt en masse idéer til hvordan det kan gøres i praksis. [...] Et godt værktøj til den pædagogiske værktøjskasse.

Henrik Munch Jørgensen, DBC Lektørudtalelse, april 2016

Relaterede varer