Ordblindes læselyst

Inspiration og konkrete redskaber til at skabe grobund for ordblinde elevers læselyst, så de selv vælger at læse mere.

Læs mere