Anne Vibeke Fleischer

Anne Vibeke Fleischer

Om forfatteren

Anne Vibeke er cand.pæd.psyk. og cand.comm., autoriseret psykolog og specialist og supervisor i neuropsykologi samt pædagogisk psykologi. Hun har gennem 30 år arbejdet med børn og unge, der har diagnoser, erhvervede hjerneskader og udviklingsforstyrrelser. Og med børn og unge uden diagnoser men med en adfærd, der gør tilværelsen besværlig for dem selv og deres omgivelser. I de seneste år har Anne Vibeke i sin private praksis valgt at øge vægten på rådgivning, supervision, udvikling af psykologiske tests og observationsmateriale og produktion af bøger og børnebøger med neuropsykologiske emner inden for samme arbejdsområde som ovenstående.

Den overordnede filosofi i Anne Vibekes bøger, artikler og praksis er, at problemer kan løses, vi kan gøre det bedre, vi kan lære mere og vi kan sætte en udvikling i gang.

Kontakt: fleischer@neuropsyk.net
Det siger forfatteren om bogen Eksekutive funktioner hos børn og unge (2015)

Derfor skrev jeg bogen:
”Der er masser af engelsksproget litteratur om eksekutive funktioner hos børn og unge, men kun en enkelt på dansk, som jeg skrev sammen med John Merland for flere år siden. Så tiden var inde til en opdateret version – selvfølgelig på dansk.”

Mine inspirationskilder:
”Der er forsket virkelig meget i emnet de sidste år, og der manglede en dansk opdatering. Også fordi eksekutive funktioner i dag er et mere nuanceret og forskningsbaseret neuropsykologisk begreb.”

Det er jeg særlig stolt over:
”Mange børn og unge med mangelfulde eksekutive funktioner har udmærkede basale kognitive funktioner. Det kan være meget forvirrende for lærere, pædagoger og forældre, at børnene kan læse og stave, men ikke skrive en stil. Eller at de kan lege med computeren i timevis, men ikke bygge med Lego eller lege med kammerater. Altså at de ikke magter selvorganisering, initiativ og problemløsning. Jeg er meget glad for, at værket kan hjælpe til at afklare denne udfordring”.

Sådan finder jeg værdi i mit arbejde:
”Det positive ved at præsentere en analyse af eksekutive funktioner er, at man samtidig giver et værktøj til undersøgelse og udvikling af disse funktioner.”

Mine forbilleder:
”Det må være den neurologiske tankegang – for det mest værdifulde ved den neuropsykologiske tankegang er den tætte sammenhæng med konkret intervention.”
Nyeste udgivelser på Dansk Psykologisk Forlag

 • Hukommelsesproblemer hos børn (2001) omhandler de børnegrupper, der ud fra Rivermead-testen og dagligdags observation udviser problemer med hukommelse og indlæring over for såvel skolemæssige, praktiske og sociale færdigheder

 • I samarbejde med læreruddannede Henry Thomsen har Anne Vibeke udarbejdet Håndbog i WISC-III tolkning (2005). Bogen gennemgår, hvorledes resultater, genereret vha. WISC-III (Wechsler Intelligence Scale for Children – Third edition), kan tolkes

 • Indsigt og adfærd i børnehøjde (2005) skrev Anne Vibeke i samarbejde med børnepsykologen Lise Merrild. I bogen præsenterer de en terapeutisk tilgang til arbejdet med børn, der integrerer psykoterapi med neuropsykologi og kognitionspsykologi. Med basis i den anerkendende holdning – præsenteres forskellige korttidsterapier til arbejdet med børn ud fra grundtanken om, at emotion, kognition og adfærd ikke kan skilles ad – slet ikke hos børn, hvor kognition styrer adfærd

 • Eksekutive vanskeligheder hos børn – Vurdering og indsats i praksis (2007) udarbejdede Anne Vibeke i samarbejde med John Merland, der ligeledes er børnepsykolog. Bogen præsenterer forslag til, hvordan man i praksis kan udrede børns eksekutive funktioner i hverdagen. Der fokuseres på den konkrete indsats, og der vises, hvordan man kan skræddersy indsatsen til det enkelte barn, afhængigt af udviklingstrin og specifikke vanskeligheder

 • I Set med børns øjne – om menneskeforståelse (2009) præsenterer Anne Vibeke, med udgangspunkt i udviklingspsykologi, metoder for og praktiske anvisninger til, hvordan de voksne i børnenes dagligdag kan træne selvindsigt og menneskeforståelse med børn, der på grund af f.eks. ADHD, mental retardering, autisme, omsorgssvigt eller hjerneskade, har udfordringer i tilegnelsen af indsigt i følelsesmæssige sammenhænge. Målet er at skabe de forestillinger i børns hoveder, der ikke kommer af sig selv: deres indre billede af sig selv, af andre mennesker og verde

 • I antologien Psykologiske perspektiver på intervention – i pædagogiske kontekster (2009) har Anne Vibeke bidraget med kapitlet: Om hjerne, miljø og adfærd. Neuropsykologisk perspektiv på intervention. Heri kortlægger Anne Vibeke indledningsvis neuropsykologiens historie og udvikling, derefter beskriver hun hovedprincipperne i neuropsykologisk teori og praksis, for afslutningsvis at anvende disse principper i en caseanalyse

 • I samarbejde med journalist og cand.merc.int. Jeanette Rothenborg skrev Anne Vibeke Ung med autisme – fra barndom til voksenliv (2014). Bogen belyser nogle af de tanker og udfordringer, som unge med autisme kan opleve i overgangen fra barndom til voksenliv. Bogen er bygget op omkring 12 samtaler med unge autister i alderen 13-19 år. De unge giver deres perspektiv på selvopfattelse, venskab, samspil, kærester, kroppen, håb og drømme. Efter hver samtale gives faglig inspiration til, hvordan voksne tæt på de unge kan støtte dem og gøre processen lettere. Desuden afsluttes der med afsnit, der er skrevet direkte til unge med autisme

 • Anne Vibekes seneste bog udkommer i foråret 2015 og er skrevet i samarbejde med psykologen Käte From, der er specialist og supervisor i klinisk børneneurologi. I Eksekutive funktioner hos børn og unge præsenteres en teoretisk gennemgang af eksekutive funktioner. Bogen beskriver desuden, hvordan eksekutive funktioner udvikles fra fødslen op til ca. 30-års alderen. Denne beskrivelse opdeles i den almindelige udvikling hos børn og unge samt i udviklingen hos børn og unge med diagnoser som autisme, ADHD, Tourettes syndrom, angst, epilepsi, omsorgsvigt og erhververede hjerneskader. Bogen afsluttes med en praksisrettet del, der indeholder generelle retningslinjer for den pædagogiske indsats, der kan støtte mangelfulde eksekutive funktioner hos børn og unge

 • Anne Vibeke har bidraget til udviklingen af og i rigt omfang bidraget til Dansk Psykologisk Forlags serie Psykologi for børn (herefter PFB). Serien omhandler psykologi i børnehøjde med henblik på at hjælpe børn og voksne med at tale sammen om vanskelige emner. I samarbejde med læreruddannede Rikke Mølbak har Anne Vibeke i perioden 2011-2013 forfattet følgende børnebøger om vrede, vold i hverdagen, tvangstanker og -handlinger, sorg og overvægt:
  • Gal på alt og alle. Peter og Sofie og problemvrede. PFB 4-8 år
  • Vind over vreden. Sine og Mads og problemvrede. PFB 9-13 år
  • Av! De voksne slår. Emma og Rasmus lever med vold. PFB 4-8 år
  • Øretæver i luften. Lucas og Maja lever med vold. PFB 9-13 år
  • Jeg SKAL gøre det. Eva og Carl har tvangstanker og -handlinger. PFB 4-8 år
  • Tanker der tvinger. Kasper og Lærke har tvangstanker og -handlinger. PFB 9-13 år
  • Væk og borte. Clara og Oskar sørger. PFB 4-8 år
  • For altid og aldrig mere. William og Anna sørger. PFB 9-13 år
  • Vent på Mig! Mathilde og Oliver vejer for meget. PFB 4-8 år
  • Indeni og udenpå. Mikkel og Laura vejer for meget. PFB 9-13 år.Bibliografi

 • Fleischer, A.V. (1993). Neuropsykologisk undersøgelse af børn. København: Dansk Psykologisk Forlag.
 • Fleischer, A.V. (1995). Børn med DAMP i skolen: lærerguide. I Damp-serien, nr. 1. Foreningen for MBD/DAMP-børn.
 • Fleischer, A.V. (1996). Udviklingsforstyrrelser – neurologisk set. I Specialpædagogik, årg. 16, nr. 3.
 • Fleischer, A.V. (1998). Normaltbegavede autistiske børn. København: Dansk Psykologisk Forlag.
 • Fleischer, A.V. (1999). Kognitiv og sproglig udvikling. I Lier, L., Isager, T., Jørgensen, O. S., Larsen, F. W. & Aarkrog, T. (red.), Børne og ungdomspsykiatri (kap. 3). København: Hans Reitzels Forlag.
 • Fleischer, A.V. (1999). Sprog og kommunikation. I Hjernesagen, nr. 3.
 • Fleischer, A.V. (2000). Børn med erhvervede hjerneskader – om de ændringer og problemer der opstår som følge af erhvervede hjerneskader hos børn. Taastrup: Hjerneskadeforeningen.  
 • Fleischer, A.V. (2001). Hukommelsesproblemer hos børn. København: Dansk Psykologisk Forlag.
 • Fleischer, A.V. (2004): Eksekutive funktioner hos børn. I Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift, Den blå serie, nr. 25.
 • Fleischer, A.V. (2006): Børn med erhvervet hjerneskade og børn med autismespektrumforstyrrelse. I Kognition og Pædagogik, nr. 62, december.
 • Fleischer, A.V. (2007). Børn med ADHD – set fra en neuropsykologisk vinkel. I Gerlach, J. (red.), ADHD - opmærksomhedssygdommen hos børn og voksne, kap.3. København: Psykiatrifondens Forlag.
 • Fleischer, A.V. (2008). Eksekutive funktioner i dagens skole. I Kognition og Pædagogik, nr. 67, marts.
 • Fleischer, A.V. (2009). Set med børns øjne – om menneskeforståelse. København: Dansk Psykologisk Forlag.
 • Fleischer, A.V. (2009). Kognition og Emotion eller Emotion og Kognition. I Kognition og Pædagogik, nr. 72, juni.
 • Fleischer, A.V. (2009). Om hjerne, miljø og adfærd. Neuropsykologisk perspektiv på intervention. I Bro, K., Løw, O. & Svanholt, J. (red.), Psykologiske perspektiver på intervention – i pædagogiske kontekster (kap. 3). København: Dansk Psykologisk Forlag.
 • Fleischer, A.V. (2010). Opmærksomhedsforstyrrelse og intervention. I Kognition og pædagogik, nr. 76, 20. årgang.
 • Fleischer, A.V. (2011). Et neuropsykologisk perspektiv på læring og udvikling. I Specialpædagogik. En grundbog (kap. 10). København: Hans Reitzels Forlag.
 • Fleischer, A.V. (2014). Elevens lærende hjerne. I Løw, O. & Skibsted, E. (red.), Elevers læring og udvikling – også i komplicerede situationer (kap. 4). København: Akademisk Forlag.
 • Fleischer, A.V. (2015). Kognitive tilgange i teori og praksis. I Ritchie, T. (red.), Ressourcer i teori og praksis – en brugsbog for pædagoger (kap. 7). Værløse: Billesø & Baltzer.
 • Fleischer, A.V. & From, K. (2015). Eksekutive funktioner hos børn og unge. København: Dansk Psykologisk Forlag.
 • Fleischer, A.V. & Merland, J. (2007). Eksekutive vanskeligheder hos børn – Vurdering og indsats i praksis. København: Dansk Psykologisk Forlag.
 • Fleischer, A.V. & Merrild, L. (2005). Indsigt og adfærd i børnehøjde. København: Dansk Psykologisk Forlag.
 • Fleischer, A.V. & Merrild, L. (2010). Samtaler med børn – redskaber til professionelle og andre voksne. Valby: Børns Vilkår.
 • Fleischer, A.V. & Mølbak, R. (2011). Gal på alt og alle. Peter og Sofie og problemvrede. Psykologi for børn 4-8. København: Dansk Psykologisk Forlag.
 • Fleischer, A.V. & Mølbak, R. (2011). Vind over vreden. Sine og Mads og problemvrede. Psykologi for børn 9-13. København: Dansk Psykologisk Forlag.
 • Fleischer, A.V. & Mølbak, R. (2012). Av! De voksne slår. Emma og Rasmus lever med vold. Psykologi for Børn 4-8. København: Dansk Psykologisk Forlag.
 • Fleischer, A.V. & Mølbak, R. (2012). Jeg SKAL gøre det. Eva og Carl har tvangstanker og -handlinger. Psykologi for Børn 4-8. København: Dansk Psykologisk Forlag.
 • Fleischer, A.V. & Mølbak, R. (2012). Tanker der tvinger. Kasper og Lærke har tvangstanker og -handlinger. Psykologi for Børn 9-13. København: Dansk Psykologisk Forlag.
 • Fleischer, A.V. & Mølbak, R. (2012). Øretæver i luften. Lucas og Maja lever med vold. Psykologi for Børn 9-13. København: Dansk Psykologisk Forlag.
 • Fleischer, A.V. & Mølbak, R. (2013). For altid og aldrig mere. William og Anna sørger. Psykologi for Børn 9-13. København: Dansk Psykologisk Forlag.
 • Fleischer, A.V. & Mølbak, R. (2013). Indeni og udenpå. Mikkel og Laura vejer for meget. Psykologi for Børn 9-13. København: Dansk Psykologisk Forlag.
 • Fleischer, A.V. & Mølbak, R. (2013). Vent på Mig! Mathilde og Oliver vejer for meget. Psykologi for Børn 4-8. København: Dansk Psykologisk Forlag.
 • Fleischer, A.V. & Mølbak, R. (2013). Væk og borte. Clara og Oskar sørger. Psykologi for Børn 4-8. København: Dansk Psykologisk Forlag.
 • Fleischer, A.V. & Rothenborg, J. R. (2014). Ung med autisme – fra barndom til voksenliv. København: Dansk Psykologisk Forlag.
 • Fleischer, A.V. & Thomsen, H. (2005). Håndbog i WISC-III tolkning. København: Dansk psykologisk Forlag.
 • Fleischer, A.V. & Thomsen, L.B. (2010). Anvendelse af WISC-IV. Juridiske og etiske aspekter. Rapportskrivning. I Wechsler, D., WISC-IV: Wechsler Intelligence Scale for Children – Fourth edition (Vejledning, del 1). Bloomington: NCS Pearson, Inc.

 

 

Indkøbskurv

Din kurv er tom.

Kommende arrangementer

Forlagets arrangementer

Der er ingen kommende forlags arrangementer

Øvrige arrangementer

Der er ingen kommende øvrige arrangementer

Kommende udgivelser

,
Giver matematiklærere og matematikvejledere et alsidigt og nuanceret redskab til at udvikle undervisningen og opbygge et stærkt og kvalificeret fagsamarbejde.
Udkommer Mandag 28. juni 2021

Ny test på vej. SEF vurderer den gensidige påvirkning af sprog og eksekutive funktioner hos børn og unge 9-18 år. Forventet udgivelse i foråret 2021
Udkommer Tirsdag 31. august 2021

,
Hjælp os med at få færdiggjort SPA, så testen kan komme ud og skabe værdi i praksis i arbejdet med børn og unge med vanskeligheder.
Udkommer Fredag 31. december 2021

Alle kommende udgivelser

Gode ideer er velkomne

Har du en idé til en bog? Et manus eller en synopsis? Mangler der en bestemt bog på markedet? Eller har du forslag til bøger, der bør oversættes til dansk? Så hører vi gerne fra dig - skriv til os på info@dpf.dk.

  Vi ser frem til at høre fra dig.