Tema

Parforholdet i med- og modgang

Parforholdet er omdrejningspunktet og basen i mange menneskers liv. Her lever vi vores drømme og kriser. Men vores partner oplever vi nærvær, kærlighed og konflikter - og det er sammen med vores nærmeste, at vi deler hverdag og familieliv, og gennemlever de brud og sorger, som livet byder.

Image

Livet går op og ned. Det er ret almindeligt at have problemer i parforholdet og familielivet. Det sker – og der kan gøres noget ved det. Og hvis man forandrer sit parforhold og finder en vej, behøver det ikke at ende med et brud. Hvis man alligevel bryder op og bliver skilt, skal man jo videre. Særligt, hvis man også har børn. Det kommer man bedst, når man er god til at samarbejde.

Faktisk har vi nærmest verdensrekord i skilsmisser i Danmark. Ca. halvdelen af alle ægteskaber ender med skilsmisse. Men heldigvis er mange par gode til at blive skilt og få indrettet sig på nye måder i familien, hvor der er plads til børn og delebørn, nye og gamle partnere.

Der er mange måder at være par på, hvad enten man er ung eller gammel, har børn eller ej, er regnbuefamilie, bor sammen eller hver for sig.

Uanset, hvordan man indretter sig i parforholdet og i familien, så ændrer det sig over tid. Måske kommer der børn til, man bliver ældre og mere moden – konflikter opløser sig eller bliver skærpet. Omverdenen og omstændighederne ændrer sig, og det kræver måske, at man ændrer og justerer på sin måde at være sammen på i parforholdet. Mange par oplever, at de må ændre deres vaner over tid – nogle er små vaner, der er lette at gå til, andre gange er der tale om større forandringer, som kræver en stor indsats fra en eller begge parter.

Det er måske svært, men ikke umuligt, at ændre vaner i jeres parforhold.

Helth & Filges: Gå og forstå

Der kan også ske store forandringer i livet omkring parforholdet. Forandringer på jobbet – en fyring, forflytning eller forfremmelse. I familien sker der store og små livsændringer i livet – fødsler, bryllupper og begravelser – som har stor betydning for alle de mennesker, der er tæt på, og for, hvordan man forholder sig til hinanden i parforholdet.

Livet er bevægelse. Vi er selv i konstant forandring. De mennesker, vi knytter os til, skal vi en dag give slip på igen. Livet veksler mellem at være sorgfuldt og vidunderligt.

Sand: Kom nærmere

Det er ikke kun verden omkring, der ændrer sig og er i bevægelse. Hvor mange gange har man ikke hørt om par, der er ‘vokset fra hinanden’, er ‘gledet fra hinanden’ eller har ‘mistet deres følelser for hinanden’? Den indre verden er også i bevægelse, og nogle gange er man hinandens anker i parforholdet, andre gange driver parterne væk fra hinanden. Andre parforhold er levende, glødende og har en indre nødvendighed, mens andre havarerer med et brag – eller bliver slidt op.

Den australske psykolog Russ Harris har beskæftiget sig meget med, hvordan vi håndterer de gode og dårlige ting i livet. Hvordan vi gør op med de urimelige forventninger, vi kan have til os selv og til hinanden. Hvordan man meget nemt kan risikere at havne i Lykkefælden – i stedet for at stoppe kampen og leve livet.

I Vælg kærligheden, der er Russ Harris’ bog om parforholdet, skriver han også om de store udsving, der kan være både på de ydre og de indre linjer:

“Parforhold er både vidunderlige og forfærdelige. De kan give os det højeste af det høje og det laveste af det lave, sende os svævende højt op i stratosfæren på kærlighedens vinger eller lade os falde fra højderne og splatte ud i mudderet.” …

Russ Harris fortsætter:

“Hvorfor er det sådan? Den enkle sandhed er såmænd, at følelser forandrer sig. De er ligesom vejret. Selv i den varmeste sommer eller den koldeste vinter forandrer vejret sig hele tiden – og vore følelser har det på samme måde. Så uanset hvor vidunderlig din partner er, og uanset hvor dejligt jeres forhold er, vil de indledende følelser af kærlighed ikke vare ved. Men bliv ikke forskrækket. Selv om de uundgåeligt vil forsvinde, vender de også tilbage igen. Og så vil de forsvinde igen. Og så kommer de tilbage. Og så videre og så videre indtil den dag, du dør. Og det samme gælder alle menneskelige følelser – fra frygt til vrede til glæde og lykke.”

Harris: Vælg kærligheden

Læs mere i vores bøger om kærlighed og parforholdet.

Børger om emnet